Redovisningsansvarig till Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i regionen. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, arbetsmarknad, kompetensförsörjning, näringsliv, social utveckling, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration, infrastruktur och bostäder.

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring
Antal tjänster: 
1

Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för en långsiktigt hållbar utveckling i Stockholms län - där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas. Bredden i vårt uppdrag ger våra 480 medarbetare intressanta och varierande arbetsuppgifter, goda möjligheter att utvecklas samt möjligheten att bidra till en god samhällsutveckling.

Ansvar, respekt, balans och engagemang vägleder oss i arbetet och beskriver vårt förhållningssätt till varandra, medborgarna och andra intressenter.

Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär huvudsakligen att vara övergripande redovisningsansvarig för Länsstyrelsens sammanlagda finansiella verksamhet. I rollen ligger att bygga upp, utföra och uppdatera regelbundna och kvalitetssäkrade rutiner för bokföring, avstämning och rapportering. Du ger expertstöd till övriga ekonomer på enheten i att hantera samtliga ekonomiska och finansiella frågor. Du håller även i information och utbildning till chefer, projektledare och avdelningarnas ekonomiadministratörer inom ekonomiområdet. Du upprättar finansiellt årsbokslut för hela myndigheten. Du är en viktig del i Länsstyrelsens centrala ekonomigrupp och förväntas bidra till en god verksamhetsutveckling. Från och med budgetåret 2018 har vi tagit i bruk ett nytt länsstyrelsegemensamt IT-system för budget och prognos.

Länsstyrelsen i Stockholm är i dag en av 21 länsstyrelser i landet. Inom flera områden pågår ett gemensamt förvaltnings- och utvecklingsarbete, vilket innebär att du även kommer att delta i nationellt utvecklingsarbete för alla länsstyrelser.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

  • Akademisk ekonomexamen med redovisningsinriktning eller examen i motsvarande utbildning (minst tre år) som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
  • Minst fem års erfarenhet som redovisningsekonom.
  • Självständigt upprättat finansiellt bokslut.

Meriterande är:

  • Kunskap om den statliga redovisningsmodellen.
  • Erfarenhet av att självständigt upprätta finansiellt bokslut för en statlig myndighet.
  • Kunskap om Agresso.
  • Erfarenhet av att genomföra utbildningar inom ekonomiområdet.

Personliga egenskaper:

Du har god förmåga att skapa och förvalta goda relationer. Du är engagerad och utvecklings- och lösningsorienterad i ditt sätt att arbeta. Du har lätt för att kommunicera både i tal och skrift, är pedagogisk samt serviceinriktad. Arbetet förutsätter du har ett gott omdöme och tålamod samt hög prioriteringsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Länsstyrelsen värdesätter språkkunskaper och erfarenheter av olika kulturer.

Arbetsplatsbeskrivning
Enheten för ekonomi och upphandling är en av flera enheter inom avdelningen för verksamhetsstöd. Enheten har som uppdrag att erbjuda hela organisationen ett professionellt och effektivt stöd inom ekonomiområdet. Enheten ansvarar för Länsstyrelsens löpande redovisning, budget-/prognosarbete och ekonomiska rapportering till Regeringen. Vi arbetar nära kärnverksamheten och ger den finansiella styrning som krävs för att hantera förvaltningsanslag, sakanslag, avgifter och externa bidrag. Vi hanterar även myndighetens upphandlings- och inköpsfrågor. Enheten för ekonomi och upphandling har 14 medarbetare.

Avdelningen för verksamhetsstöd har i uppdrag att erbjuda Länsstyrelsens kärnverksamheter ett kvalificerat konsultativt stöd och service inom områdena styrning och uppföljning, verksamhetsutveckling, organisations- och personalfrågor, ledarskapsfrågor, kommunikation, ekonomi, upphandling samt logistik- och lokalfrågor. Avdelningen består av fyra enheter (enheten för ekonomi och upphandling, enheten för kommunikation, enheten för personalfrågor samt enheten för verksamhetsutveckling och service).

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627). Läs mer om vad säkerhetsprövning innebär här;

https://www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/sakerhetsprovning.html

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi kan komma att tillämpa provanställning.

Ansökningsförfarande

Länsstyrelsen samarbetar med Experis Finance i denna rekrytering. Vid frågor kontakta Experis rekryteringskonsulter Therese Thunström, 08-452 33 72 /therese.thunstrom@se.experis.com eller Katarina Thomasson, 070-231 28 05 /katarina.thomasson@se.experis.com.

Varmt välkommen med din ansökan!