Exploateringssamordnare till Huddinge kommun

Huddinge är en stor och växande Stockholmskommun med mer än 100 000 invånare. Här pågår en kraftfull utveckling som påverkar hela regionen. Vi har flera stora infrastrukturprojekt på gång, bland annat Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd. I Flemingsberg skapas en ny stadskärna och ett resecentrum som blir knutpunkt för 600 000 resenärer. Kungens kurva utvecklas till en urban stadsdel med mer än 4 000 bostäder mitt i Skandinaviens största shoppingområde.

Placering: 
Huddinge
Bransch: 
Teknik, Naturvetenskap, Bygg, Anläggning
Antal tjänster: 
2

När du arbetar med samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge har du en viktig roll i en större helhet. Vi sätter ramarna för samhällsutvecklingen och har ansvar från idé till genomförande. Ett nära samarbete mellan olika kompetenser är en av våra framgångsfaktorer. Vi arbetar också nära beslutsfattarna, politikerna, och den starka utvecklingen i kommunen ger ett stort fokus på samhällsbyggnadsfrågorna. Samhällsbyggnadsavdelningen har sex sektioner: mark- och exploateringssektionen, plansektionen, strategiska sektionen, gatuprojektsektionen, trafik- och landskapssektionen samt näringslivssektionen. På mark- och exploateringssektionen arbetar för närvarande 18 personer, projektledare och exploateringsingenjörer, med att skapa förutsättningarna för kommunens ambitioner för samhällsbyggandet. I sektionens arbetsuppgifter ingår utöver projektledarrollen exempelvis att arbeta med markanvisningar, förhandlingar, avtalsfrågor och fastighetsägarfrågor. Vi har ett mycket bra arbetsklimat med en god sammanhållning inom sektionen och ett nära samarbete med övriga sektioner inom Samhällsbyggnadsavdelningen.

Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare och nu behöver vi bli fler. Läs mer på http://www.huddinge.se/samhallsbyggare

Arbetsbeskrivning

För att möta den ökade takten i samhällsbyggandet och behovet av en utökad organisation söker Samhällsbyggnadsavdelningen nu tre exploateringssamordnare till mark- och exploateringssektionen. Som exploateringssamordnare är din roll att stödja, motivera och samordna projektledare och exploateringsingenjörer inom ett av tre geografiska områden. Du kommer att ansvara för övergripande rapportering av projekten inom ditt geografiska område och uppmärksamma frågor om förändringar av prioritering, tidplan och resurser för projektens fullföljande enligt tidsplan, projektplan och projektmål. Tjänsten innebär även att hantera övergripande frågor, intressekonflikter mellan projekt och uppmärksamma behov av samordning med andra pågående projekt.

Din roll som exploateringssamordnare innebär att du deltar i samhällsbyggnadsavdelningens planering på områdesnivå och jobbar tätt tillsammans med områdesstrateg och planeringssamordnare. Du säkerställer att vi följer styrdokument och levererar handlingar av hög kvalitet. Du finns som stöd för handläggarna och svarar för erfarenhetsutbyte avseende projektarbete, avtalsskrivning och förhandlingar mm. Du kommer även att projektleda egna exploateringsprojekt.

Rollen som exploateringssamordnare är en ny tjänst vilket innebär möjligheter för dig att vara med och utveckla arbetssättet.

Vem är du?
Vi söker dig som är högskoleutbildad civilingenjör inom samhällsbyggnad eller annan likvärdig inriktning och ser gärna att du arbetat i en politiskt styrd organisation.

Du har företrädesvis under minst 5 år arbetat med samhällsbyggnadsprojekt och då främst med exploateringsfrågor och avtalsskrivning. Du är därför väl insatt i samhällsbyggnadsprocessens olika skeden och har god kunskap inom exploateringsfrågor och fastighetsjuridiska frågor och dess tillämpning samt erfarenhet av att upprätta beslutsunderlag. För att kunna axla rollen som exploateringssamordnare ser vi framför oss att du har arbetat i en ledande eller samordnande roll i samhällsbyggnadsprojekt.

Meriterande är om du har erfarenhet inom budget- och projektekonomiuppföljning samt från att genomföra förhandlingar.

Du har lätt för att samarbeta och leda andra genom att arbeta mot gemensamma mål. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift. Som person är du analytisk och noggrann har en förmåga att väga olika intressen mot varandra för att se till helheten.

Förmåner

För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar Huddinge kommun med Experis Engineering. För mer information är du välkommen att ringa ansvarig rekryteringskonsult Joakim Pergefors Eriksson på 08-764 25 34.

Välkommen med din ansökan!