Administrativ Chef

Administrativ chef med fokus på ledarskap, ekonomi och utveckling till SLU. Tycker du om att utveckla de administrativa processerna och dina medarbetare? Vill du arbeta i en internationell organisation med forskare och lärare som har ett stort engagemang för sitt uppdrag? Då kan det här vara en tjänst för dig!

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Kontor, Administration
Antal tjänster: 
1

Inom institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), bedrivs forskning och undervisning i ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och naturresursekonomi. Unikt för institutionen är att stor vikt läggs vid tillämpad vetenskap, ofta i samverkan med universitetets naturvetenskapliga ämnen. Prioriterade områden är 1) den areella näringens (särskilt lantbrukets) ekonomiska förhållanden, 2) livsmedelsindustrins organisation och arbetssätt, 3) jordbrukspolitik och internationell handel samt förädling av jordbruksprodukter, 4) naturresurs- och miljöekonomi, 5) de mindre företagens villkor. Institutionen driver tillsammans med Lunds universitet verksamheten vid AgriFood Economics Center som arbetar med kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom de gröna näringarna. Institutionen utbildar agronomekonomer och ekonomer med naturresursinriktning samt ger forskarutbildning inom företagsekonomi och inom nationalekonomi. Vidare erbjuds enstaka kurser till biologi-, teknik- och ekonomistudenter och ett flertal mastersprogram. Som administrativ chef kommer du att ha en viktig funktion i att skapa bra förutsättningar och stöd för vår verksamhet.

Ditt uppdrag
Du kommer att ha huvudansvaret för att leda och samordna det administrativa stödet till verksamheten vid institutionen för ekonomi med ca 60 medarbetare. Till din hjälp har du sju medarbetare med kompetens inom ekonomi-, information-, personal- och utbildningsadministration som du även har personalansvar för. Därutöver har du hjälp från stödfunktioner på fakultets- och universitetsnivå och du kommer att ingå i ett nätverk av administrativa chefer inom fakulteten. Du rapporterar till prefekten och ingår i institutionens ledningsgrupp.

Du kommer även att delta i det operativa arbetet med beslutsstöd till institutionsledningen, samt vid behov även i utredningar vid fakultets- och universitetsadministrationen.

Arbetsuppgifterna innebär att:

  • ha personalansvar och arbetsleda institutionens administrativa personal
  • vara beslutsstöd till prefekten
  • ha en aktiv roll vid rekrytering och personalutveckling
  • aktivt delta i och driva arbetsmiljöarbete samt verksamhetsanalys
  • bereda ärenden som rör verksamhetsplanering, organisation, personal, infrastruktur, upphandling, förvaltning och arbetsmiljö
  • arbeta med administrativ utveckling
  • ha en aktiv roll inom budgetarbete, bokslut, resultatuppföljning samt inom ansökningar samt vid projektredovisningar

Dina kvalifikationer
Du har en högskoleexamen inom ekonomi (redovisning) eller motsvarande samt kunskaper inom HR, ledarskap, organisationsteori och organisationsstyrning. Du har en väl vitsordad och betydande arbetslivserfarenhet av motsvarande arbetsområden. Dokumenterad erfarenhet av arbetsledning med personalansvar är också ett krav. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i Agresso/UBW samt Officepaketet. Du ska ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska.

Som person söker vi dig som är analytisk, strukturerad, drivande, flexibel och lyhörd. Du är strategisk och bra på att se helheten samt har förmåga att kommunicera, delegera och följa upp samt förstå komplexa processer. Du tar egna initiativ och föreslår förändringar för verksamheten för att uppnå mål enligt plan. Vi söker dig som tar ansvar för egen samt andras utveckling.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Det är önskvärt att du har erfarenhet av ledningsgruppsarbete, arbetsmiljöarbete, projektledning, nationella och internationella forsknings- och EU ansökningar. Vi värdesätter förmåga att förstå och ha erfarenhet av beslutsprocesser, ärendeflöden samt erfarenhet från offentlig verksamhet. Meriterande är även att du är förtrogen med miljöcertifieringssystemet ISO 14001.

I den här rekryteringen har SLU valt att samarbeta med Experis i Uppsala och ansvarig Rekryteringskonsult Anne Wegar svarar gärna på eventuella frågor om tjänsten. Hon nås på anne.wegar@se.experis.com.