Redovisningskonsult koncernrapportering - IFRS

Combined Excellence AB är en koncern med fokus på aktivt ägande av expertbolag med verksamhet inom digitalisering. Vi växer tillsammans och genom samarbete skapar vi synergier. Koncernen äger verksamhetsbolagen Elvenite AB, Netgain AB, Ninetech Ab, CloudPro AB, SiteDirect AB, Two AB, Viewbase Solutions AB, Smartsourcing AB, inTechrity AB, Motification AB samt Smiling Workplaces AB. Koncernen med sina verksamhetbolag omsätter drygt 385 Mkr med en snabb tillväxttakt.

Placering: 
Värmlands län, Karlstad
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring
Antal tjänster: 
1

I rollen kommer du arbeta brett inom redovisning med tonvikt på bokslut och rapportering. Du supportar våra kunder i redovisningsfrågor, är med och utvecklar rutiner och processer. Du är även delaktig i interna projekt och trivs i en roll där du samarbetar med och backar upp dina kollegor.

 • För våra kunder understödja att lagar, regelverk och riktlinjer implementeras och efterföljs i kund.
 • Understödja kunder i budget, prognos och likviditetsplanering
 • Understödja kunder månads- och kvartalsbokslut samt vara behjälplig i att säkerställa hög kvalitet och effektiv rapportering enligt uppsatta riktlinjer för finansiell rapportering
 • Understödja kunder i att identifiera, implementera samt säkerställa att adekvata interna kontroller finns och efterlevs
 • Vara behjälplig i arbetet att säkerställa efterlevnad och processer i enlighet med IFRS.
 • Vara med att stötta och höja kundernas egen kompetens inom dessa områden.
 • Vara behjälplig och ett stödplank till ekonomifunktioner i kundbolagen samt med business Controlling och uppföljning, exempelvis resultat-, kostnads- och intäktsuppföljning samt analysarbete
 • Vara behjälplig med att bedriva förändrings- och förbättrings och effektiviseringsarbete för ekonomifunktionen
 • Vid behov vara behjälplig i samband med förvärv och ad hoc-analyser mm
 • Vara behjälplig i framtagande av finansiella regler och riktlinjer
 • Vara behjälplig vid framtagande av delårsrapporter och årsredovisning

Vem är du?
Du bör ha några års erfarenhet från rollen som redovisningschef, -ekonom, revisor eller finansiell controller gärna från Big Four. Vi ser gärna att det finns några års erfarenhet av arbete med kvalificerad redovisning och koncernrapportering samt att du har god kännedom gällande IFRS och det svenska redovisningsregelverket, då kunskap om detta behöver stödjas för våra kunder. Du bör ha en mycket god kommunikationsförmåga och viljan att dela med dig av ditt goda humör samt en mycket god IT mognad.

Läs mer om koncernen Combined Excellence på http://www.combinedexcellence.com

Kontaktperson
I denna rekrytering samarbetar A Brighter admin AB med Experis. Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Katarina Glennert, Experis, på 054-221881 eller Christina Stenstrand, Experis på 054-221887.

Du lämnar din ansökan till denna tjänst genom att klicka på länken här intill, med bifogat CV. Vi gör intervjuer löpande så vänta inte med din ansökan!