Landskapsarkitekt till samhällsbyggnadskontoret Södertälje kommun

De senaste tusen åren har Södertälje präglats av möten mellan kulturer och människor som bedrivit handel och utbytt idéer. Vill du vara med och göra det med oss i tusen år till? Samhällsutveckling är ett samspel mellan offentliga och privata aktörer, där kommunen spelar en mycket viktig roll. I Södertälje har vi valt att samla samhällsplanering, byggande och förvaltning i ett kontor, samhällsbyggnadskontoret. Kontoret ansvarar för hela processen – för såväl strategisk planering som att utveckla kommunens mark till bostäder och förvaltning av det offentliga rummet.

Placering: 
Södertälje
Bransch: 
Teknik, Naturvetenskap, Bygg, Anläggning
Antal tjänster: 
1

Välkommen till oss!
Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag där du får vara delaktig i att utveckla framtida Södertälje. Vi står inför stora utmaningar. De närmaste 20 åren ska 20 000 bostäder byggas i kommunen. I detta arbete är din kompetens i projektledning av komplexa samhällsbyggnadsprojekt central för att vi tillsammans ska lyckas genomföra våra uppdrag. Läs mer här: https://www.sodertalje.se/

Enheten Stadsmiljö ansvarar för planering av gator, trafik och parker. Stadsmiljös verksamhet är mycket viktig för Södertäljes utveckling och väcker stort intresse hos medborgarna. Enheten ansvarar även för viss myndighetsutövning. Arbetsgruppen består av ca 25 personer i olika roller och arbetsuppgifter som landskapsarkitekter, trafikjurist och ingenjörer med olika inriktningar. Det är en härlig blandning av medarbetare som ha stor yrkeskompetens och med alldeles ny och uppdaterad kunskap inom området.

En dag på jobbet

Fler bostäder ska byggas i Södertälje kommun. Då ställs också ökade krav på de offentliga miljöerna. Parker, lekplatser, torg, gågator och rekreativa skogar behöver utvecklas och rustas upp till attraktiva och användbara miljöer för invånare och besökare. I samband med ombyggnaden av Södertälje kanal och sluss skapas bättre möjligheter till rekreation längs med Södertäljes tillgång – kanalen. Årliga blomsterprogram, julbelysning med mera har sin självklara roll för hur årstiderna upplevs i den offentliga miljön. Inom stadsmiljöenheten finns parkplaneringsgruppen som består av ett antal landskapsarkitekter och en parkingenjör som arbetar just med dessa frågor. Som landskapskapsarkitekt medverkar du även i samhällsbyggnadskontorets plan- och exploateringsarbete med din parkexpertis samt har ett nära samarbete med kommunens egen parkdriftorganisation.

Just nu pågår många spännande projekt där landskapsarkitekterna har en viktig roll. Bland annat ska:

  • Grönstrategi för kommunen ska tas fram.
  • Södertälje stadskärna ska utvecklas med vattennära mötesplatser.
  • Upprustning genomföras av gågata och torg för ökat folkliv.
  • Utveckling av Södertälje Science Park där bland annat studenter från KTH och nya bostadskvarter kommer att
  • bidra till ett utökat stadsliv.
  • Nya attraktiva gatustråk, parker och kajer.

Förutom allt utvecklingsarbete i den centrala staden kommer även tätorterna på landsbygden att genomgå förändringar där levande och lekfulla mötesplatser efterfrågas.

Vi utökar därför arbetsgruppen med fler landskapsarkitekter som ska delta i det omfattande utvecklingsarbete som pågår. Arbetsuppgifter blir att tillsammans med andra landskapsarkitekter i parkplaneringsgruppen driva eller medverka i allt från större stadsutvecklingsprojekt till strategier, program och utveckling av parker, lekplatser och stadens offentliga rum. Med din parkexpertis deltar du i eller leder samhällsbyggnadskontorets processer där vi arbetar med en gemensam projektmodell.

Vem är du?

Vi söker dig med Landskapsarkitektexamen och minst fem års dokumenterad yrkeserfarenhet som landskapsarkitekt. Du ska sätta kreativiteten högt och känna dig driven i utvecklingsarbetet där hållbarhetsperspektiv och barnperspektiv är en självklarhet.

Du ska kunna arbeta självständigt, men även ha god samarbetsförmåga samt uttrycka dig väl i tal och skrift. Kunskaper om samhällsbyggnadsprocessen, t ex planarbete samt kunskaper i InDesign, AutoCAD, MapInfo och andra digitala verktyg är meriterande. Då vi arbetar i ett högt tempo och i ett nära samarbete inom gruppen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Du behöver också ha B-körkort.

Kontakt och ansökan

För frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Lova Mattsson Kjellqvist, Landskapsarkitekt LAR/MSA, Tel: 08-523 063 57.

I den här rekryteringen samarbetar Södertälje kommun med Experis Engineering. Har du frågor kring din ansökan är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anna Setterberg på 08 764 25 83. Vi arbetar med löpande urval så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.