Affärsinriktad CFO till KEWAB-koncernen

KEWAB-koncernen består av sju affärsområden som bedriver gräv- och markentreprenad, uthyrning av entreprenadmaskiner, elkraftentreprenader, transportverksamhet samt grus- och bergshantering inklusive krossning. I koncernen ingår dotterbolagen UTAB, Lindholms samt CD Entreprenad. KEWAB-koncernen omsatte 16/17 cirka 800 MSEK, har cirka 350 anställda och förfogar över nästan 400 maskin- och fordonsenheter.

Placering: 
Värmlands län, Karlstad
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Management
Antal tjänster: 
1

Ekonomifunktionen är centraliserad för hela bolagsgruppen och servar verksamheter från KEWAB-koncernens fyra olika bolag. Inom avdelningen finns tio medarbetare, varav en medarbetare finns i Malung, en i Karlskoga och övriga i Karlstad.

Som CFO är du en god ledare och ansvarig för ekonomifunktionen i KEWAB-koncernen med personalansvar för medarbetarna inom ekonomiavdelningen.

Du rapporterar till VD och ingår i företagsledningen där du är delaktig i det övergripande ledningsarbetet. Du tar fullt ansvar för det egna ansvarsområdet och medverkar även aktivt till bolagets verksamhets- och lönsamhetsutveckling.

Arbetsbeskrivning
Ekonomichefen för KEWAB-koncernen ska självständigt leda och fördela arbetet samt utveckla ekonomiavdelningen och dess medarbetare inom samtliga de ansvarsområden som åligger avdelningen. 

Exempel på områden är:

 • Ekonomisk rapportering månad/kvartal/år inklusive årsbokslut och årsredovisningar
 • Cash management
 • Budgetarbete, prognoser och uppföljning av bolagsgruppens olika verksamheter
 • Ekonomiska analyser och utredningar
 • Leda utvecklingsarbete och projekt i syfte att stärka bolagsgruppens lönsamhet
 • Utveckla och säkerställa rutiner inom avdelningen och bolagsgruppen för att säkra god kontroll och effektiv hantering.

Ekonomichefen ska dessutom:

 • Vara processägare för ekonomiprocesserna i bolagsgruppen och självständigt driva arbetet med att ständigt förbättra och utveckla processerna och effektiviteten i hela bolagsgruppen.
   
 • Vara processägare för ekonomiprocesserna i bolagsgruppen och självständigt driva arbetet med att digitalisera alla vara processer kopplade till projektuppföljning inom hela KEWAB-koncernen. 
 • Utveckla controllerfunktionen inom bolagsgruppen och säkerställa att styrelse, vd, företagsledning och övriga ledningsfunktioner får rätt beslutsstöd och analyser av ekonomiskt utfall och trender. 
 • Vara systemägare för bolagets affärssystem för närvarande Pyramid, Visma och övriga programprodukter som kommer att ersättas av enbart Pyramid och inom ramen för detta säkra en fungerande förvaltningsorganisation samt leda arbetet med att utveckla systemet och införliva hela bolagsgruppen i ett och samma system. 
 • Ha verksamhetsfokus och bistå vd och övriga företagsledningen genom att självständigt driva projekt och frågor i syfte att stärka bolagets lönsamhet.

Vem är du?

 • Ekonomisk utbildningsnivå civilekonom eller motsvarande.
 • Dokumenterad erfarenhet av analys, rapportering och redovisningsarbete. Erfarenhet av att leda arbetet med att genomföra månads, delårs- och årsbokslut och att upprätta årsredovisningar.
 • Erfarenhet av koncernredovisning.
 • Erfarenhet av att driva utvecklingsarbete genom att upprätta och säkra rutiner, arbetsflöden och utveckla verksamhet inom såväl ekonomifunktion som företag.
 • Erfarenhet av personalansvar.
 • Erfarenhet av olika affärssystem där Pyramid är en merit, god datavana och kunskaper inom Officepaketet och framför allt Excel.
 • Erfarenhet av projektredovisning och successiv vinstavräkning.
 • Erfarenhet av förvärv av mindre bolag är meriterande.


Vi lägger stor vikt goda ledaregenskaper med stor förståelse för och förmåga att stötta och utveckla medarbetare och skapa en effektiv organisation och ett gott arbetsklimat.

Du har en god förmåga att fatta beslut, att samarbeta samt att strukturera och planera ditt eget och avdelningens arbete. Du kan också hantera hög arbetsbelastning och att arbeta under tidspress. Du tycker om att ha kul på jobbet!

Vad erbjuder vi?
KEWAB-koncernen har i över 50 år varit en privatägd koncern men som sedan några månader tillbaka är ägda av riskkapitalbolaget Triton. Målsättning är att bygga upp en företagsgrupp bestående av 4-6 bolag, som inom 3-5 år ska börsintroduceras. KEWAB-koncernen verkar i branscher som växer och det finns goda förutsättningar för medarbetare inom gruppen att utvecklas och bidra till framgången.

Kontaktperson
I denna rekrytering samarbetar KEWAB med Experis. Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Katarina Glennert, Experis, på 054-221881.

Du lämnar din ansökan till denna tjänst genom att klicka på länken här intill, med bifogat CV.  

Välkommen med din ansökan!