Projektcontroller till RISE

Experis hjälper nu Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner RISE, med att hitta deras nästa projektcontroller. Detta är ett konsultuppdrag med start omgående och med placeringsort Linköping.

Placering: 
Linköping
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring
Antal tjänster: 
1

Om tjänsten

En projektcontroller driver och leder den interna finansiella processen för ett eller flera utpekade projekt. En projektcontroller är en affärspartner som arbetar tätt ihop med projektägare, projektledare och övriga gränssnitt med att analysera, följa upp och supporta projektet ur ett finansiellt perspektiv. Projektcontrollern strävar alltid efter att maximera värdet för projektet och därmed stärka RISE affär. Projektcontrollern är en självklar del av styrgruppen för projektet och andra eventuella forum / grupperingar där projektet hanteras. Projektcontroller utses av projektägare / projektledare efter behov. För komplexa projekt ska controller utpekas vid projektinitieringen och vara med och ta fram och säkerställa projektets ansökan, budget och estimat från start. En projektcontroller ska debitera sin tid som projektcontroller i projektet, där så är möjligt.

Ansvar och befogenheter

 • Säkerställa såväl proaktiv som reaktiv rapportering om projektets finansiella status, inklusive trender, operativt resultat, PIA-beräkningar, förskott, risker och förslag på mål och uppföljning.
 • Säkerställa att projektet efterlever finansiärens finansiella villkor.
 • Säkerställa projektets finansiella rapportering till finansiärer.
 • Säkerställa projektets ansökan, budget och estimat från start.
 • Implementera och säkra finansiella riktlinjer och rutiner i projektet.
 • Säkerställa den ekonomiska agendan inom projektet inkl. kontinuerligt följa utfall / prognos.
 • Säkerställa korrekta siffror varje månad inom projektet, t.ex. tidrapportering, kostnader mm.
 • Analysera och rapportera projektets finansiella status och risker med kommentarer.
 • Säkerställa budget, prognos, kostnadshantering och optimering av rörelsekapital under projektets livslängd.
 • Ta fram analyser som underlag till projektets framdrift och beslut.
 • Stödja och utmana projektledaren/projektägare med underlag för beslutsfattandet för att ge relevant och grundlig ekonomisk analys och insikter.
 • Utför grundorsaksanalys vid behov inom projektet.
 • Aktivt delta i projektrevision tillsammans med projektledare, koncernredovisning och koncerncontrolling.
 • Efterleva ekonomiska riktlinjer, beräkningsmetoder och koncerngemensamma processer.
 • Etablera struktur av projektet i affärssystemen, såsom bemanning och underprojekt.

Utbildning och Erfarenhet

 • Universitetsexamen som civilekonom eller motsvarande
 • Junior projektcontroller - minst två års erfarenhet inom controlling-området är meriterande.
 • Senior projektcontroller - minst sex års erfarenhet som controller.


Viktiga egenskaper

 • Ha en vilja att arbeta för RISE bästa.
 • Affärskunskap och förståelse för RISE verksamhet.
 • Bidra till förbättringar och utveckling inom verksamheten. 
 • Analytisk förmåga.
 • Förmågan att tillgodose projektets behov.
 • Strukturerad med bra känsla för ordning och reda