PwC stöttar Experis konsulter

Genom ett samarbete med PwC får Experis konsulter stöd och utbildning vid komplexa redovisningsfrågor. Under våren har även Mikael Scheja från PwC berättat om nya redovisningsregler på Experis konsultträff i Stockholm och kollegor till honom i Göteborg. Under hösten står Malmö på tur.

Mikael Scheja har en doktorsexamen i redovisning och är chef för avdelningen för redovisningstekniska frågor på PwC. Han och hans 40-tal medarbetare har lång erfarenhet av att lösa svåra redovisningsproblem. De håller även utbildningar och seminarier om nya regler och har gett ut boken K3 i praktiken som används flitigt i universitetsutbildningar runt om i landet.

- Den stora utmaningen för redovisningskonsulter idag är att ha koll på alla nya regler och hur de tillämpas. Regelverket förändras hela tiden, och du som enskild konsult kan inte vara ständigt uppdaterad, säger Mikael.

Samarbete ger svaren

För en redovisningskonsult som sitter ute på ett företag är det omöjligt att veta svaret på alla frågor. Framtiden är att jobba mer tillsammans, menar Mikael.

- För oss som enbart jobbar med att svara på de krångliga frågorna blir de inte så krångliga.

Stöd vid komplexa redovisningsfrågor är också den viktigaste delen av samarbetet med Experis.

- För Experis konsulter är det värdefullt att kunna kontakta en tredje part och vi jobbar alltid utifrån ”4 eyes principle”. Det innebär att ytterligare en kollega tittar igenom ärendet. Vi återkopplar alltid samma dag, även om själva svaret kan ta längre tid beroende på hur mycket utredning som krävs.

Mikaels bästa tips för att bli en riktigt bra redovisningskonsult är att inte underskatta den personliga relationen med kunden. Använd också mer än tekniska lösningar när du förklarar något; sätt in reglerna i ett sammanhang och beskriv dem utifrån det.

- När du sen byggt upp ett förtroende kan du gå mot att vara mer rådgivande och det är en väldigt rolig roll!

Samarbetet med Experis består av flera delar:

1- Kunskapsinhämtning genom att medarbetare från PwC berättar för Experis konsulter om förändringar inom redovisning.

2- Stöd vid mycket komplexa redovisningsfrågor via ett mailformulär som skickas till PwC. Konsulten som ställt frågan  får alltid återkoppling samma dag. PwC jobbar enligt ”4 eyes principle” som innebär att ytterligare en kollega alltid tittar igenom ärendet innan man skickar ett svar.

3- Möjlighet att delta på seminarier som PwC anordnar.

4- Experis konsulter får PwCs nyhetsbrev Accounting update

5- Inbjudan och förtur till PwCs kurser och utbildningar inom redovisning.