Vill du också bli chef? Så här gör du!

Att vara ledare är en attraktiv roll att axla på svensk arbetsmarknad. Årets Work Life undersökning om svenska folkets drömjobb visar att en stor del av svenska folket vill bli chef, närmare bestämt 34 procent uppger att deras drömjobb innebär att chefsjobb.

34 procent vill bli chef

Vilken typ av chef vi vill bli varierar. Det är VD och Personalchef som ligger i topp, som 25 respektive 19 procent önskar bli.

Det är glädjande att se att det är så hög andel individer som strävar efter ett chefsjobb. Och önskan om ett chefsjobb ligger jämt över alla branscher. Vi ser också att trenden ökar att företag i allt större utsträckning hittar nya chefer internt, och alltså ger de egna medarbetarna möjlighet till att utvecklas till ledande positioner.

Med det sagt så finns det alla möjligheter för dig att ta en ledande roll inom ditt specialistområde. Men det är för många ofta lättare sagt än gjort. Förhoppningsvis kan de här stegen vara en hjälp på vägen:

  • Börja med att fundera på vilket ledaransvar du vill ha. Vill du ha personalansvar? Vill du arbetsleda i projekt? Vill du arbeta strategiskt på företaget? Det är olika typer av ledarroller som kräver olika kompetens och förmågor hos dig.
  • Gör sedan en kompetensinventering. Har du luckor inom ett område och hur kan du få den kunskapen? Genom en utbildning eller nya arbetsuppgifter?
  • Titta sedan på dina förmågor. Vad har du för styrkor som passar för ett framtida ledaruppdrag? Vilka svagheter hittar du? Var ärlig!
  • Vad motiveras du av i jobbet? Att leverera ett resultat, att känna att du utvecklas eller kanske att hela tiden använda nytänkande för att hitta bra lösningar på problem?

När du har kartlagt dina inre styrkor och svagheter har du kommit en bra bit på vägen. Fråga gärna din chef eller annan kollega vad just ditt företag värdesätter hos ledare. Gör sedan en lista på vad du ska göra för att stärka dina svaga områden. 

Om Manpower Work Life

Manpower Work Life är Sveriges största arbetslivspanel med 20 000 panelister. Den är representativ för Sveriges arbetsföra befolkning med avseende på ålder, kön och bostadsort. I undersökningen om svenska folkets drömjobb svarade 4398 personer på frågorna.