Matchning av företagskultur allt viktigare för lyckad rekrytering

Det blir allt mer viktigt för våra kunder att hitta personer med värderingar som stämmer överens med kundens företagskultur och verksamhet. Vi ser att allt fler tjänster blir tillsatta med kandidater som har en så kallad culture fit, det vill säga matchning av företagskultur. Mer erfarna kandidater väljs bort till förmån för någon som har de egenskaperna och värderingarna som bedöms bäst kunna fungera i den rådande kulturen.

Linda MeiraDärför lägger vi stor vikt i att identifiera och konkretisera företagskulturen och vi ställer strukturerade frågor till företaget som ska rekrytera. Detta för att förstå företagskulturen i relation till den roll som skall rekryteras. För att kunna utvärdera om en kandidat kommer att bli framgångsrik på lång sikt, analyseras personen. Vi identifierar hur beslutskulturen på ett företag ser ut, typiska beteenden och ageranden från olika medarbetare och chefer i olika samarbetsprojekt, hur team och grupper generellt leds och drivs för att nå resultat och på vilket sätt ledningen agerar kopplat till företagskulturen. 

Det är dock viktigt att betona att det inte handlar om att rekrytera människor som är likadana. Om exempelvis laganda är extra viktigt i en organisation är det angeläget att hitta personer som också har starka värderingar gällande just det, vilket inte har med bakgrund eller erfarenhet att göra. Det handlar om kandidater som känner en koppling till företagskulturen och kan bidra, oavsett bakgrund. Fokus i vår identifiering ligger både i hur det är idag och vad vårt kundföretag ser att de behöver för kultur på sikt, för att bli vinnare på sin marknad.

Vi på Experis har olika verktyg för att utvärdera kandidaternas personlighet och emotionell kompetens och på så vis vägleda våra kunder och kandidater till långsiktigt hållbara matchningar. Att utvärdera kandidatens kulturella matchning sker via kompetensbaserade frågor där kandidaterna får beskriva hur de skulle agera i olika situationer och vad för miljö man vill befinna sig i för att prestera. På så vis gör vi en strukturerad utvärdering om en kandidat matchar företaget.

– Merparten av de rekryteringsuppdrag vi på Experis utför görs via search, den kulturella matchningen spelar en avgörande roll för om en kandidat är intresserad av en karriärförändring och en förutsättning för att det ska bli en långsiktigt framgångsrik rekrytering, berättar Linda Meira, gruppchef på Experis rekrytering region väst.