Så lyckas du med karriärbytet

7 av 10 svenskar har någon gång bytt karriär. Av de som inte gjort det kan majoriteten tänka sig att göra det i framtiden. Angela Ekelöf på Experis listar nyckelfaktorerna för att du ska lyckas så bra som möjligt med bytet.

Angela Eklöf

Angela Ekelöf har jobbat på Experis i 7 år, med både kunder och kandidater inom alla branscher. Därtill jobbar hon även med second opinion, tester och karriärrådgivning. Helt enkelt träffar hon ofta individer som vill byta eller få en nystart på karriären.

-          Det absolut viktigaste för lyckas driva igenom ett karriärbyte är att själv vara motiverad, säger Angela. Du måste räkna med att det kommer bakslag- och då vara tillräckligt motiverad så att du inte ger upp!

Det näst viktigaste är att i den mån det är möjligt utnyttja de kompetenser och erfarenheter du redan har, menar Angela. All kunskap är inte enbart specifik för en bransch, eller en yrkesroll. Det mesta av den erfarenhet vi samlar på oss under yrkeslivet har stort värde oavsett jobb.

Sedan är utgångspunkten olika för dig som vet vad du vill göra framöver, och för dig som vet att du vill byta karriär men som inte vet vad du vill göra istället.

Fokusera på att ta reda på vad du vill göra!

-          Den som vet att han eller hon vill göra något nytt, men inte vad, ofta fokuserar för mycket på vad man inte vill och vad man inte kan. Och det är ett fokus som behöver skifta. Ta istället reda på vad du vill göra och fokusera mer på dina styrkor än dina svagheter.

Ta reda på din målbild

Hur ser din målbild ut? Låt svaren på följande frågor hjälpa dig att ta reda på vad du vill göra i karriären:

Vad engagerar dig?

Vad motiverar dig?

Vad har du för intressen och erfarenheter?

Vilka förebilder har jag? Vad har de gjort som jag tycker är bra?

Vilka värderingar har jag och vad är viktigt för mig att leva efter?

-          När du har målbilden klar och vet vad du vill göra, är det bara att börja agera direkt. Sätt upp en handlingsplan och jobba efter den. Ta fram en strategi och en detaljerad plan.

Angelas bästa tips för att lyckas med karriärbytet:

  • Agera själv! Ring upp företag och säg att du är intresserad av en viss tjänst och be att få komma på besök. Presentera dig själv och ställ frågor, vad ställs det för krav på kvalifikationer?
  • Gör ”studiebesök” för att lära mer om exempelvis en bransch eller ett visst yrke.
  • Skaffa en mentor som du kan bolla dina tankar med.
  • Se om möjligheten finns att jobba extra i den nya branschen du vill byta till för att lära dig.
  • Ha koll på ditt cv så att det inte låser in dig i din tidigare karriär. Var tydlig när du söker tjänsten att man vet sina styrkor o vad branschen handlar om.
  • Be någon skriva referensrad på Linkedin.
  • Ser du behovet av att gå en utbildning? Det finns många kvalificerade kortare utbildningar, som inte äventyrar din privatekonomi på samma sätt som en lång universitetsutbildning.

Följ upp!

Ha en realistisk tidsplan för att se att du rör dig i rätt riktning. Följ upp, ta fram delmål och ha regelbundna avstämningar.

Sedan är det viktigaste att du ska tro på dig själv och känna dig själv. Räkna med att det tar lite tid att nå ända fram, vill du till exempel starta en restaurang brukar det ta tre år innan verksamheten är lönsam.

Om Angela

Angela Ekelöf är utbildad civilekonom med inriktning mot marknadsföring. Hon har jobbat på Experis i 7 år och dessförinnan har hon hunnit med mycket, bland annat att axla rollen som product manager och att föreläsa i feng shui.

Angela om sina egna styrkor och svagheter:

Det är viktigt att känna sina styrkor och svagheter när du ska göra ett karriärbyte. Angela säger själv att några av hennes styrkor är att hon är lyhörd, anpassningsbar, övertygande och självgående. Mindre starka sidor är att hon är snabbt blir otålig och lätt blir uttråkad.

Ladda ned din karriärguide här