Framtidens chefer

Maria Boström på Experis Executive berättar att det har skett flera trendbrott i chefsrollen de senaste åren. En sak är säker: tiden då en medarbetare belönades med en chefspost för lång och trogen tjänst är över.

Ska du vara chef ska du kunna jobba med människor, oavsett hur duktig du varit i tidigare roller i företaget. Vi bad Maria berätta om de mest eftertraktade egenskaperna hos dagens nya chefer.

Att vara empatisk vittnar om ett genuint intresse för människor.

Förmågan att känna in och lyssna av sina medarbetare är ett högt ställt krav på dagens ledare. Det är inte längre maskiner eller andra inventarier som är ett företags viktigaste tillgång, det är medarbetarna! Jag tror att en del chefer missar detta, alla har inte förstått hur viktigt det är att ha förmåga till empati.

Chefen ska ha en förmåga till livsglädje.

Chefen ska, kunnanjuta av och känna sig nöjd med livet och ha förmågan att balansera privat- och arbetsliv. Det finns faktiskt ett statistiskt samband mellan prestationen hos en grupp och chefens förmåga till livsglädje. Det smittar av sig och medarbetarna presterar bättre. En ledare som har ett sunt balanserat liv och som förstår människors behov, kör inte slut på sig eller sina medarbetare.

En kommunikativ förmåga krävs för att kunna axla den nya tidens chefsroll.

Kommunikation och tydlighet är den sista stora trenden vi ser nu. Du ska som chef helt enkelt inte bara vara empatisk och ha förmåga till livsglädje- du ska kunna kommunicera det också. Vi ser alltfler platta organisationer, något som lett till att chefen i större utsträckning gör hela jobbet själv. Ingen har en hord av assistenter längre. Samtidigt ska du också jobba både strategiskt och vara tillgänglig för dina medarbetare. Att vara kommunikativ är en förutsättning för att klara de olika aspekterna och nå goda resultat.

Om Maria 

Maria Boström har arbetat med chefsrekryteringar på Experis sedan 2006. Maria är civilekonom och har bedrivit doktorandstudier i ledarskap. Hon har även lång erfarenhet av att arbeta som chef i näringslivet.