Första intrycket får vi numera i sociala medier

Första intrycket av ditt företag i sociala medier? Välordnat och välkomnande eller ett ovårdat oskick? Det spelar roll. Vi googlar ett företag och går in på dess sidor och profiler i sociala medier innan vi tar första kontakten och definitivt innan vi söker ett jobb eller köper något.

Vi vill knyta kontakter, få tips och råd, kommunicera med intressenter och vidareutvecklas när vi är i sociala medier i jobbsyfte. Vår Work Life-undersökning om Sociala medier på jobbet visar hur viktigt det är att företag är aktiva i sociala medier.

Företag som syns i sociala medier blir mer attraktiva

Varför ska du som chef jobba för att ditt företag ska synas i sociala medier? Om ni det senaste året har fört en diskussion om ”hur viktigt det egentligen är” att finnas på Facebook och Linkedin så borde de här snabba siffrorna omkullkasta alla tvivel:

  • 39 procent stämmer in i påståendet om att de gärna talar gott om företag och produkter på sociala medier.
  • 23 procent anger att de helst vill arbeta på ett företag som är synligt i sociala medier.
  • 33 procent anser att det är negativt om ett företag inte är representerat i sociala medier.

Många arbetsgivare har också aktivt börjat uppmuntra sina medarbetare att använda sociala medier i yrket. Nästan var fjärde person, 23 procent, uppmuntras att använda sociala medier även för jobbets räkning. För chefer är siffran ännu högre, 33 procent.

I kölvattnet kring den ökade användningen av sociala medier ligger också vikten av en bra digital strategi där både företagets och kandidatens behov tillgodoses.

Sociala medier har gått från att vara ett sätt att driva trafik till hemsidan till att vara en huvudkanal.

Fakta är tagna ur ManpowerGroups Work Life-undersökning om Sociala medier på jobbet. 4 266 personer deltog i ManpowerGroups arbetslivspanel. De utgör ett representativt urval av Sveriges arbetsföra befolkning avseende ålder, kön och bostadsort.