Cheferna är viktiga förmedlare av företagets kultur

På dagens arbetsmarknad, där bristen på och därmed konkurrensen om vissa typer av kompetenser blir allt större, är det helt avgörande för företag att arbeta med sin ”Employer Branding”, det vill säga hur ett företag eller organisation uppfattas som arbetsgivare. Vi ser tydligt att det är de som är bäst på att hitta, attrahera och utveckla sina medarbetare som också är de som står sig starkast i konkurrensen om talangerna.

Eva BrunnbergEn av de viktigaste parametrarna för att lyckas med detta är att skapa en stark företagskultur som bygger på tydliga värderingar.

- Att bygga teamkänsla och en stark företagskultur är nödvändigt för att både människor och företag ska kunna växa, säger Eva Brunnberg, regionchef på Experis.

Vi vet att den närmaste chefen är mycket viktig när det gäller företagskulturen. Personal som har fullt förtroende för sin närmaste chef rekommenderar gärna bekanta och andra att söka jobb på företaget. Därför är det viktigt att en organisation tillsätter chefer som inte bara delar utan också bär värderingarna fullt ut.

- Inom Experis och ManpowerGroup har vi tydliga och gemensamma värderingar – People, Knowledge och Innovation – som gör att vi skapar framgång tillsammans, menar Eva Brunnberg. De hjälper oss i en snabb och föränderlig vardag att fatta kloka beslut och gör att vi har modet att våga prova nya och lite annorlunda saker. Självklart är chefen mycket viktig när det gäller att sätta ramarna för vad värderingarna innebär rent konkret.

När det gäller rekrytering av ny personal till sin verksamhet är det grundläggande att - för sig själv och för de aktuella kandidaterna - tydliggöra sina värderingar och sin företagskultur. Det gäller inte bara att säkerställa rätt kompetens utan också att kandidaten kommer till sin rätta i den företagskultur som finns.

- Du som ledare måste vara tydlig med dina värderingar och det du tror på, menar Eva Brunnberg. Tidigare erfarenheter och uppbyggd kompetens är naturligtvis viktigt när du söker nya medarbetare, men det är helt avgörande att du som chef och ledare lyckas hitta och attrahera personer som delar bolagets värderingar och som har ”rätt inställning”.

Detta gäller naturligtvis för samtliga medarbetare i en verksamhet, men speciellt kritiskt när det gäller chefer och ledare, eftersom dessa också ska upprätthålla och utveckla företagskulturen. 

- För att så långt som möjligt säkerställa att de chefer som vi anställer på Experis är goda bärare av våra värderingar finns detta med som en viktig del i hela rekryteringsprocessen – från kravspecifikation och annonsering till intervju och referenstagning. De chefer som blir framgångsrika hos oss jobbar aktivt med att bygga en gemensam kultur där olikheter tas till vara, men där vi delar en gemensam värdegrund, avslutar Eva Brunnberg.