Har du egenskaperna som är typiska för din bransch?

Tidigare har medarbetares egenskaper varit starkt sammankopplade med den bransch de verkat i. En ny undersökning från Manpower Work Life visar att det har förändrats, vilket ställer högre krav på dig som rekryterare.

Vilken är den mest utmärkande egenskapen på din arbetsplats? Och är den typisk inom just din bransch? Det är frågor som ManpowerGroup sökt svar på. 4000 svenskar inom olika branscher har fått svara på vilken egenskap som utmärker just dem på sin arbetsplats – och svaret ser inte likadant ut som det skulle ha gjort för bara tio år sedan.

Tidigare kunde en egenskap knytas till en specifik bransch i större utsträckning än idag. Att vara ”kreativ” tillhörde exempelvis en speciell sektor och ”hjälpsam” en annan. Experter som tittat närmare på resultatet av undersökningen tror förändringen delvis beror på att samarbeten mellan olika branscher blivit vanligare. En annan anledning tros vara att vissa branschtypiska egenskaper kan hänga ihop med en önskan om hur man som medarbetare förväntas vara på en specifik arbetsplats.

Resultatet ställer högre krav på rekryterare som nu måste vara tydligare när de ska anställa folk.

Tidningen Chef har sammanställt en lista med tips på vad du som ska anställa ny personal bör ta ställning till vid nyrekrytering:
4 tips: Så uppdaterar du kraven när du rekryterar