Experis Unique offering

Startup guarantee: We always start the training on scheduled dates (Even if only 1 participant)
All trainings is with our own trainers. We take pride in having consultants with real world experience also delivering the trainings to give you a better experience
Certification guarantee: If a student do not pass the exam they can join future trainings for the same course without additional cost.
All trainings are delivered in classroom AND remote video (Up to participant)

To register for a training, please click here (Epost länk)

MARCH

 

APRIL

 

MAY

 

JUNE

             

ISC2 CISSP
Sweden start w. 12 5 days

 

ISC2 CISSP
Sweden start w. 12 5 days

 

ISC2 CISSP
Sweden start w. 12 5 days

 

ISC2 CISSP
Sweden start w. 12 5 days

             

ISC2 CISSP
Sweden start w. 12 5 days

 

ISC2 CISSP
Sweden start w. 12 5 days

 

ISC2 CISSP
Sweden start w. 12 5 days

 

ISC2 CISSP

Sweden start w. 12 5 days

             

ISC2 CISSP
Sweden start w. 12 5 days

   

ISC2 CISSP
Sweden start w. 12 5 days

 

ISC2 CISSP
S
weden start w. 12 5 days

   

ISC2 CISSP

Sweden start w. 12 5 days


EXPERIS (ISC)² Trainings

Formed in 1989, (ISC) 2® is an international nonprofit membership association focused on inspiring a safe and secure cyber world. Best known for the acclaimed Certified Information Systems Security Professional (CISSP®) certification, (ISC) 2 offers a portfolio of credentials that are part of a holistic, programmatic approach to security. Our membership, over 120,000 strong, is made up of certified cyber, information, software and infrastructure security professionals who are making a difference and helping to advance the industry. Our vision is supported by our commitment to educate and reach the general public through our charitable foundation – The Center for Cyber Safety and EducationTM.

Certified Information Security Professional (CISSP)
 • Course Length: 5 days
 • Course description: in-depth intensive course covering the entire information security knowledge base.
 • Target Audience: Security leaders; CISOs, CIOs, Security Professionals, Security Architects, Security Consultants and more.
 • Next date: (Kan man ha dynamiskt från kalendern här?)
 • Price: 24 000 SEK
 • To register, click here
Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP)
Personuppgiftsansvarig samlar in och använder uppgifterna som samlats för följande ändamål: 

a) hitta arbetskraftslösningar och matcha kandidater med våra kunder i syfte att få människor i arbete; 
b) skapa och hantera konton online; 
c) behandla betalningar; 
d) hantera våra förhållanden till kunder/försäljare och leverantörer; 
e) där detta medges av lag och är förenlig med vår cookie policy (för att skicka marknadsföringsmaterial, meddelanden angående tillgängliga tjänster och övriga meddelanden;  
f) där detta medges av lag för att meddela och sköta deltagande i, särskilda events, reklam, program, erbjudanden, undersökningar, tävlingar och marknadsundersökningar; 
g) svara på enskildas förfrågningar och krav; 
h) bedriva, utvärdera och förbättra vår affärsverksamhet (vilket innefattar utveckling, förstärkning, granskning och förbättring av våra tjänster; hantering av vår kommunikation; utförandet av dataanalyser; och genomförandet av redovisning, revision samt andra interna uppgifter); 
i) skydda mot, identifiera och försöka förhindra bedrägeri och annan olaglig verksamhet, krav och övrigt ansvar; samt  
j) efterleva samt förstärka tillämpliga rättsliga krav, relevant branschpraxis, avtalsmässiga förpliktelser och våra policys. 
Certified Cloud Security Professional (CCSP)

a)   samtycke eller särskilt samtycke (vid inhämtande av känsliga personuppgifter) från den registrerade, där detta krävs av tillämplig lag;  
Om du är jobbkandidat kommer vi efterfråga samtycke för nedanstående behandling av personuppgifter för följande ändamål: 

 • tillhandahålla dig jobberbjudanden och arbete; 
 • tillhandahålla dig HR-tjänster, inklusive förvaltning av förmånsprogram, lönelista, prestationshantering och disciplinåtgärder; 
 • tillhandahålla dig tilläggstjänster, såsom utbildning, yrkesvägledning och karriärövergångstjänster; 
 • bedöma din lämplighet som jobbkandidat och dina tillhörande kvalifikationer för arbetspositioner; och 
 • utföra dataanalyser, såsom (i) analys av vår jobbkandidats- och konsultdatabas; (ii) bedömning av enskild prestation och färdigheter, inklusive poängsättning av arbetsrelaterade förmågor; (iii)
 • identifiering av kunskapsbrister; (iv) användning av information för att matcha individer med potentiella möjligheter, och (v) analys av pipeline-uppgifter (trender avseende anställningspraxis). 

Vi får även använda uppgifter på andra sätt då vi skickar särskilt meddelande i samband med eller innan tidpunkten för insamling.  

b) för att säkerställa vår efterlevnad med ett lagligt eller avtalsenligt krav, eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal exempelvis med våra kunder och leverantörer.

c) det är väsentligt och nödvändigt utifrån Personuppgiftsansvarigs legitima intresse. 

Personuppgiftsansvarig får behandla personuppgifter för särskilda legitima affärsändamål, vilket innefattar några av alla följande:   

 • där behandlingen gör det möjligt för oss att förstärka, modifiera, skräddarsy eller i annat fall förbättra våra tjänster/kommunikation till förmån för våra kunder, kandidater och leverantörer;  
 • för att identifiera och förhindra bedrägeri;  
 • för att förstärka våra nätverks- och informationssystems säkerhet;  
 • för att bättre förstå hur människor interagerar med våra webbsidor;  
 • för direkta marknadsföringsändamål;  
 • för att skicka dig postförsändelser som vi anser skulle vara av intresse för dig; 
 • för att avgöra marknadsföringskampanjers och reklams effektivitet 

I de fall där vi behandlar uppgifter för dessa ändamål försäkrar vi oss om att dina rättigheter värnas samt beaktar sådana rättigheter. Du har rätt att invända mot sådan behandling. Följ denna länk om du önskar göra det. Vänligen observera att utövandet av din rätt att invända kan komma att påverka vår förmåga att hjälpa dig med tillhandahållandet av våra tjänster och service.  


Certified Authorization Professional (CAP)

Vår behandling av insamlade personuppgifter äger rum för de ändamål som anges ovan och för en särskild tidsperiod, vilket är i linje med våra interna raderingsrutiner,, i syfte att säkerställa att personuppgifter inte bevaras längre än vad som är nödvändigt och inte längre tid än vad som är tillåtet enligt GDPR

Vi upprätthåller administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda de personuppgifter som du tillhandahåller mot oavsiktlig, lagstridig eller obehörig förstörelse, förlust, ändring, röjande eller användning. I syfte att säkerställa lämplig säkerhet och sekretess som avser personuppgifterna, vidtar vi följande säkerhetsåtgärder: 

 • Kryptering av uppgifter i överföring; 
 • Noggranna kontroller som avser autentisering av användare; 
 • Förstärkt nätinfrastruktur; 
 • Lösningar för IT-säkerhet 
Systems Security Certified Practitioner (SSCP)

Vi lagrar de personuppgifter som vi samlar in i våra system på ett sätt som endast gör det möjligt att identifiera de registrerade under den tid som bedöms nödvändig mot bakgrund av de ändamål för vilka uppgifterna samlades in, eller för vilka uppgifter vidare behandlas.  

Vi avgör denna särskilda tidsperiod genom beaktande av: 

 • Behovet att bevara insamlade personuppgifter lagrade i syfte att erbjuda tjänster som fastslagits med användaren;  
 • I syfte att säkerställa Personuppgiftsansvarigs berättigade intresse såsom anges i ändamålen; 
 • Förekomsten av särskilda rättsliga förpliktelser som gör behandling och hänförlig lagring nödvändig för särskilda tidsperioder. 
Experis EC-Council Trainings

EC-Council was formed as the result of very disheartening research after the 9/11 attack on the World Trade Center. Founder, Jay Bavisi, after watching the attacks unfold, postured the question, what if a similar attack were to be carried out on the Cyber battlefield? Would the information security community have the tools and resources at their disposal to thwart such an attack? At that time, the answer was no. EC-Council, officially incorporated as the International Council of E-Commerce Consultants was formed to create information security training and certification programs to help the very community our connected economy would rely on to save them from a devastating Cyber Attack. EC-Council rapidly gained the support of top researchers and subject matter experts around the world and launched its first Information Security Program, the Certified Ethical Hacker. With this ever-growing team of subject matter experts and InfoSec researchers, EC-Council continued to build various standards, certifications and training programs in the electronic commerce and information security space.

Certified Ethical Hacker (CEH)
EXPERIS (ISC)² Trainings

PECB is a certification body which provides education¹ and certification under ISO/IEC 17024 for individuals on a wide range of disciplines. We help professionals and organizations show commitment and competence by providing them with valuable education, evaluation and certification against rigorous internationally recognized standards. Our mission is to provide our clients with comprehensive services that inspire trust, continual improvement, demonstrate recognition, and benefit the society as a whole.

ISO27001 Lead Auditor
ISO27001 Lead Implementer
Vi hjälper ert företag att sätta behovsbaserade säkerhetsmål och skapar konkreta planer för hur ni bäst uppnår dem. 
Vi erbjuder: cybersäkerhet och riskhantering (ISO27001 / 5, NIST), riskanalys, revisioner, Culture Mapping, CISO som tjänst, PCI, GDPR, dataskydd och DPO.
ISO27005 Risk Management
Vi övervakar systemaktivitet med hög säkerhetsgrad. Våra SIEM/SOC-tjänster är tillgängliga dygnet runt och överser, identifierar samt eliminerar cyberhot.
MÖT VÅRA UTBILDARE
card-leader
Jenny Kvist
card-leader
Stein A. J. Møllerhaug
card-leader
Hugo Harming