Cloud and Infrastructure-tjänster

Experis driver och administrerar era molntjänster för snabb Business Transformation.

Professional Resourcing och utbildning
Genom vassa konsulter och kompetensutveckling på Experis Academy ger vi er rätt förutsättningar för den digitala omställningen. Vi har ett stort nätverk av konsulter som utrustas med efterfrågade kompetenser och utbildning inom: Unix, Linux Engineer, IBM Z, DBAs, Storage and Backup Engineer, Network Specialist, AWS/Azure Cloud Architect, Data Architect, ETL Expert, Performance Consultants och DevOps Engineers.
Managed Services

Vi anpassar våra tjänster efter era affärsbehov och erbjuder:

- Migrering till molnlösningar eller hybridarkitektur
- O365-implementering och konfiguration
- Företagsunik App-utveckling baserad på O365 (Sharepoint/Teams)
- Dimensionering av molninfrastrukturtjänster (Azure, Amazon och Private)
- Administrering och underhåll av infrastruktur (Wintel, Unix, DB, Application Servers och Storage) enligt ITIL och ISO 27000-standarder
 
Datatjänster
Vi följer värdekedjan när vi utvecklar våra kunders datastrategier och följer hela projektprocessen från koncept till optimering och analys.
Vi hjälper er med:
- Bedömning av datamognad
- Datastrategi för företagsorganisationer
- Datastyrning och Compliance
- Implementering av dataplattformar
 
Prestanda & DevOps
Med hjälp av The Software Development Life Cycle Process (SDLC) analyserar vi våra kunders förutsättningar och förbättringsmöjligheter. 
Vi hjälper er med:
- DevOps-implementering
- Processimplementering (Continuous Integration (CI) och Continuous Delivery (CD)), implementering av supportverktyg, processkontroller och infrastruktur
- Performance and Automated Testing (DevOps), vilket innefattar automatiserat stresstest och test av laddningstid
 
Övervakning och drift
Vi har kvalificerad och optimerad förvaltning, övervakning och planeringstjänster för att accelerera och förenkla för er organisation. Våra datacenter och driftscenter för molnlösningar är tillgängliga 24/7.
standard-image
standard-image
CLOUD AND INFRASTRUCTURE
Åsa Lisecke, Affärsområdeschef
Vi tar tempen med tre aktuella frågor

"I takt med det nya arbetslivet där många arbetar hemifrån eller på språng har behoven av skalbara lösningar bara ökat. "

LÄS HELA INTERVJUN