Project Services

Vi har mångårig erfarenhet av att driva komplexa IT-projekt. Därför erbjuder vi ett stort utbud av tjänster och lösningar som anpassas helt efter era behov.

Business Transformation

Digital innovation kräver expertis, och vi på Experis stöttar ert företag genom hela processen. Våra verktyg, metoder och processer anpassas efter era behov och hjälper er till en framgångsrik digital framtid.

Vår expertis innefattar:
- Fasta och målinriktade projektleveranser
- Tjänsteutformning och innovation
- Change Management
- Business Intelligence och dataanalys
- Processautomatisering
- AI-lösningar
- Skräddarsydda programlösningar

 

Cyber Security
Vårt expertteam hjälper er utforma policys som uppfyller era säkerhetsbehov och alla relevanta säkerhetskrav.
Vi hjälper er inom områden såsom:
- Regler, föreskrifter och standarder för certifieringsprocesser
- Riskanalyser
- Sårbarhetstester
- Implementering av säkerhetsåtgärder
 
Digital Workspace
Våra experter hjälper er identifiera och förbättra era tjänsteleverantörskedjor, Desktop Support och Asset Management.
Cloud and Infrastructure
Vi hjälper ert företag att hantera infrastrukturtjänster och guidar er igenom hela projektprocessen, från koncept och implementering till ROI.
Vår expertis innefattar:
- Implementering av lokala  och molnbaserade infrastrukturtjänster såsom Azure, Amazon och privata molnlösningar 
- Testning och förbättring av infrastrukturprestanda
- Implementering av DevOps-infrastrukturer, inklusive CI/CD och automatiserad testning
- Dataplattformar och ETL-processer 
 
Enterprise Applications
Med hjälp av underlag och data från systemanalyser och strategiworkshops leder våra IT-projektledare migrering till ERP-lösningar såsom S/4HANA.