Varför ska vi samarbeta med Experis Academy?

På Experis blickar vi framåt och tror på kontinuerligt lärande. Att ha en utbildning i grunden är naturligtvis fantastiskt, men den tekniska utvecklingen går fort. När studenter inom IT är färdigutbildade kan det ibland kännas svårt att direkt anta rollen som IT-specialist. Det är här Experis Academy kommer in. Vi handplockar kandidater med rätt driv och kunskap och hjälper dem att bygga sin kompetens anpassad för den snabba utvecklingen av ditt företag. Vi låter dig vara med på resan och tillsammans hjälps vi åt att identifiera och rusta framtidens IT-hjältar för er verksamhet.

Detta är Experis Academy

Experis Academy är morgondagens skola som intensivutbildar och vidareutvecklar IT färdigheter anpassade efter det svenska arbetslivet. På bara tre månader utbildar eller omskolar vi deltagarnas färdigheter för att anpassas för framtidens kompetensbehov. Vårt koncept är baserat på bootcamp metoden med snabb inlärning i klassrumsformat där vi kombinerar teori med praktik under nära uppföljning och vägledning från lärare och mentorer. Som företag kan ni välja mellan att anställa konsulter från vårt Accelerated learning-program, arbeta med Upskill och Reskill av personal eller Företagsprogram anpassade efter era behov. Läs mer om detta här eller kontakta oss för mer information

Accelerated Learning
Academy är ett Accelerated Learning Program där ett 3 månader långt program med hög intensitet följs av en 12 månaders konsultanställning med uppdrag hos någon av våra kunder. Under utbildningens gång samverkar mentorer och coacher för att identifiera rätt karriärvägar för rätt person. 
Reskill- och Upskillprogram
Förvalta de talanger ni redan har! När er verksamhet behöver utvecklas kan Experis Academys skräddarsydda utbildningar ge era medarbetare de kunskaper som krävs.
Vi erbjuder också Upskill-program där studier kombineras med praktiska specialiseringsperioder hos någon av våra kunder. Där lär sig er personal just det som ni behöver.
Företagsprogram
Experis Academy är framtidens IT-utbildning där kursinnehållet anpassas efter era behov. Vårt koncept bygger på en intensiv bootcamp-modell där 3 månader inledande undervisning följs av en specialiseringsperiod. Under 12 månader är konsulterna ute hos någon av våra branschledande kunder och får unik erfarenhet av vad det innebär att arbeta som IT-konsult. Under utbildningens gång har konsulterna nära uppföljning med lärare och mentorer från Experis för att säkerställa att deras kompetenser stärks och att ert företagsbehov täcks. 
Hur väljer vi våra kandidater?
Rekryteringen sköts av Experis Academy, som säkerställer att de studerande har möjlighet att fullfölja utbildningen. Varje kandidat utvärderas utifrån kompetens, lämplighet och vilja att lära sig – målet är att ge kandidaterna spetskompetens, mer djup och praktiskt erfarenhet för att snabbare möta kraven på arbetsmarknaden.
Hur fungerar programmen?
Programmen hos Experis Academy har utvecklats i nära samarbete med näringslivet och Noroff, School of technology and digital media. Deltagarna utvecklar verkliga färdigheter som överensstämmer med företagens behov. Efter tre månaders Accelerated Learning Program är deltagarna redo för en specialiseringsperiod där de arbetar som IT konsulter under 12 månader hos en av våra kunder.
connector-image
connector-image
Partner till Experis Academy
FORTNOX REKRYTERAR IT-KONSULTER

"Sourcing är alla techbolags största utmaning. Vi ville prova Experis Academy för att det lät som ett nytt och spännande grepp för att hitta nya medarbetare." Fredrik Axelsson Dahlén, utvecklingschef

standard-image
standard-image
ACADEMY
Ellen Hedvall, Program Manager
Vi tar tempen med tre aktuella frågor

"Det är en investering inför framtiden som säkrar att du har rätt utvecklarkompetens på plats över tid. "

LÄS HELA INTERVJUN
VI SOM ARBETAR MED EXPERIS ACADEMY
card-leader
Michael Egnell
card-leader
Åsa Lisecke
card-leader
Ellen Hedvall