Säkra morgondagens kompetensbehov

Komplettera din arbetsgrupp med nya idéer, digital kompetens och nya synvinklar.

Med Experis Young får ni chansen att ta in och utvärdera unga motiverade kandidater
med stor utvecklingspotential som snabbt tar in ny kunskap. Samtidigt säkrar ni ert
framtida kompetensbehov och underlättar nästa generationsväxling.

Prova en Young-konsult
Under hela uppdraget tar Experis konsult chef ett aktivt ansvar som coach för Youngkonsulterna och ser till att samarbetet blir lyckat och du kan låta konsulten prövas i sin nya roll. Därefter kan du utvärdera och ta ställning till om du vill anställa eller fortsätta hyra in Experis-konsulten.