Rekrytering en långsiktig investering

Att rekrytera en person är en viktig investering. Att lyckas rekrytera rätt person genererar goda resultat för verksamheten medan motsatsen, att rekrytera fel, kan ha ödesdigra konsekvenser.

Vet du hur du ska lyckas att få kandidaten att byta jobb?

Rekrytering av specialist- och chefskompetens handlar idag nästan bara om HUR man lyckas attrahera den kompetens man behöver. Det har blivit mindre svårt att HITTA kandidater och mer komplext att attrahera kandidater för nya tjänster.

Lär mig att attrahera rätt komepetens

Experis som rekryteringspartner

Det viktigaste för oss är att säkerställa att du får tillgång till marknadens främsta kandidater inom det kompetensområde ni har behov. Grunden i en lyckad rekrytering är möjligheten att att bidra med starka och aktiva kandidatnätverk samt förmågan att attrahera kandidater som motiveras av att arbeta i er företagsmiljö och med de arbetsuppgifter ni erbjuder. Genom det stora antalet rekryteringar, kund- och kandidatmöten vi har varje år har vi ett gediget nätverk av kompetens som hjälper er att finna den kompetens ni efterfrågar.

Förståelse för dina utmaningar

För att lyckas med rekryteringen hos er inleder vi varje uppdrag med en grundlig analys av ditt företags nuläge och framtida behov. Vi har en välutvecklad och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess för att identifiera de individer som matchar dina behov och din kultur allra bäst. Resultatet? Vår rekrytering ger dig personal med rätt kompetens, erfarenhet och motivation för att stanna hos dig länge.

Unikt nätverk

Ett attraktivt varumärke och ett etablerat nätverk är något av en förutsättning för att lyckas komma i kontakt med eftersökta kandidater. På Experis har vi tillgång till cirka 850 000 CV:n och vi genomför varje år cirka 5000 chefsrekryteringar och specialistrekryteringar inom alla tjänsteområden. Vi träffar dagligen kvalificerade kandidater som söker nya utmaningar. När du kontaktar oss är vi väl förberedda på att lösa ditt behov.

Kvalitet och effektivitet

Vår rekryteringsmetodik bygger på god vetenskaplig grund och lång erfarenhet. Detta borgar för såväl kvalitet som effektivitet vilket också resulterar i prisvärdhet. Våra rekryteringskonsulter är givetvis utbildade och certifierade, ofta inom flera olika testverktyg, search- och assessmentmetoder. De flesta har dessutom lång erfarenhet och är specialiserade inom det kompetensområde som de verkar inom.

Behovsanpassade lösningar

Självklart åtar vi oss både enskilda rekryteringsuppdrag och större projekt, volym, och outsourcing baseraderekryteringslösningar. Vill du sköta rekryteringen själv kan vi ändå bistå med vissa delar, såsom urval, serach av kompetens, referenstagning, tester eller en second opinion. Vi kan även agera rådgivare när du genomför internrekryteringar eller omstruktureringar. Vi kan arbeta både från våra lokaler och era och om ni har behov att hyra en rekryteringskonsult av oss över tid hjälper vi er med det också.

 

Erbjudande