Cyber security

Cybersäkerhet kan upplevas som svårt och ha en hög tröskel. Detta har vi gjort något med. Genom att leverera cybersäkerhet som en tjänst tillsammans med tät personlig uppföljning av en av våra säkerhetsrådgivare sänker vi tröskeln och ger dig en enkelhet och förutsägbarhet.

Vi önskar att vara din partner inom

  • Säkerhetsrådgivning där vi hjälper dig med ledningssystem, riskhantering, GDPR och andra processer du behöver inom informationssäkerhet

  • Säkerhetstest och penetrationstestning där vi finner dina sårbarheter innan andra gör det

  • Säkerhetsövervakning av dina tjänster, både interna och externa, för att skapa en mer förutsägbar verksamhet

  • Säkerhetsarkitektur där vi hjälper dig att designa säkert 

  • Utbildning inom säkerhet, både till ledning och professionella inom cybersäkerhet

Lär gärna mer om vårt erbjudande här. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta Martin Åberg på telefon +46 730 681 382