Jurist genom Experis Legal

Inom Experis har vi lång erfarenhet av kompetensförsörjning inom juridik. Allt från juniora talanger till kvalificerade och mycket erfarna jurister.

I vårt partnernätverk finns duktiga och målinriktade kandidater med erfarenhet från olika rättsområden såsom bolags-, fastighets-, arbetsrätts- och försäkringsjuridik. Vi tillför konsulter med erfarenhet av kvalificerad juridisk rådgivning, rättsutredningar, processer, förhandlingar och avtalshantering. Våra konsulter är vana vid att arbeta nära företagsledningen och har stor erfarenhet inom lag och rätt.

Vår matchningsprocess är noggrann och omfattar intervjuer, referenstagning och tester. Vi kan hjälpa dig med konsultuppdrag när kandidat behövs begränsad period eller när du behöver en specialist för ett nytt projekt alternativt när du skall rekrytera permanent.