Seniora specialister

Kompetensförsörjning av senior IT-kompetens. Genom konsult-, rekryterings och projektlösningar.

Flera av våra konsulter och kandidater har lång och ovärderlig erfarenhet av IT-branschen. Många kan gå in i ledande befattningar där de kan styra och leda under kortare eller längre tid men också fungera som mentor och rådgivare till befintlig personal på plats. Vi kan erbjuda rådgivning i dina outsourcingprojekt med planering i förväg men också med rätt hantering under överlämning och vidare styrning. Våra experter är målinriktade och vana vid att arbeta såväl strategiskt som taktiskt för att bidra till att ni når era uppsatta mål.

Det blir allt tydligare att personalen är varje företags viktigaste konkurrensfördel. Vi är genuint intresserade av människor och hur de bidrar till att utveckla er affär och verksamhet. Vi finns där du finns, både i och utanför Sverige och vi har ett stort nätverk av kandidater. Eftersom vi arbetar med många av landets mest intressanta företag och organisationer attraherar vi ständigt nya talanger till vårt nätverk.

Våra rekryteringskonsulter och konsultchefer har egen IT-bakgrund i kombination med en gedigen erfarenhet från konsult- och rekryteringsbranschen. Vi förstår din verksamhet och dina utmaningar och kan utifrån det agera rådgivare till dig när det gäller kompetensförsörjning. När du kontaktar oss är vi väl förberedda på att lösa ditt behov. Välkommen!

Exempel på tjänster:

• IT-chef
• IT-styrning
• IT-säkerhet
• Metod- och processexperter
• IT-rådgivare
• IT-outsourcingspecialist
• Kravhantering och kravanalysspecialister
• Metodstöd
• Modelleringsledare
• Verksamhetsanalytiker

Exempel på uppdrag:

• IT-säkerhetskonsulter till myndighet
• IT–chef hos kommun
• Processexperter till tillverkande företag
• Verksamhetsanalytiker till försvarsindustri
• Kravanalytiker på myndighet
• IT-outsourcingspecialist till telecomföretag
• Verksamhetsanalytiker till handelsföretag
• Metodstöd till biltillverkare
• IT-styrningskonsult till kommun