Projektledare

Kvalificerad IT-kompetens – vid speciella projekt eller som en strategisk lösning.

I vårt nätverk av IT-projektledare finns specialister med vana från att driva olika typer av projekt, stora som små och lokalt, regionalt eller internationellt. Vi har erfarenhet från en mängd olika branscher såsom fordonsindustri, energi, telekom, detaljhandel och säkerhet. Projekten och kunderna varierar i inriktning men vi kan exempelvis hjälpa dig med systemutveckling, produkt-/tjänsteutveckling, styrning, logistik, IT-expansion eller integration.

Om du väljer att anlita oss på konsultbasis styr du förstås själv vilka delar av projektet du vill lägga ut, men vi åtar oss allt från förstudier, uppstart och projektplanering till kravhantering, riskanalys, implementering och projektgranskningar. Våra konsulter är målinriktade och vana vid att arbeta såväl strategiskt som taktiskt för att bidra till att ni når era uppsatta mål.

Det blir allt tydligare att personalen är varje företags viktigaste konkurrensfördel. Vi är genuint intresserade av människor och hur de bidrar till att utveckla er affär och verksamhet. Vi finns där du finns, både i och utanför Sverige och vi har ett stort nätverk av kandidater och kundprojekt. Eftersom vi arbetar med många av landets mest intressanta företag och organisationer attraherar vi ständigt nya talanger till vårt nätverk och kan erbjuda de mest intressanta projekten.

Våra rekryteringskonsulter och konsultchefer har egen IT-bakgrund i kombination med en gedigen erfarenhet från konsult- och rekryteringsbranschen. Vi förstår din verksamhet och dina utmaningar och kan utifrån det agera rådgivare till dig när det gäller kompetensförsörjning och karriär.

Exempel på kompetenser:

• IT-projektledare
• IT-arkitekter
• IT-affärskonsulter
• Testledare
• Metodstöd
• Modelleringsledare
• Verksamhetsanalytiker
• Förvaltningsledare
• Teknisk projektledare

Exempel på uppdrag:

• IT-projektledare till myndighet
• IT-arkitekt till tillverkande företag
• IT-affärskonsult till företag i bilbranschen
• Testledare till IT-bolag
• Metodstöd till handelsföretag
• Modelleringsledare till myndighet
• Verksamhetsanalytiker till tillverkande företag
• Förvaltningsledare till telecomföretag
• Teknisk projektledare till IT-företag
• IT-arkitekt till skogsföretag