Tax

Noggrannhet är A och O. Utmaningarna och arbetsuppgifterna är många när det gäller skatter – en ständigt föränderlig skattelagstiftning, redovisning och rapportering, insamling och behandling av information, bokföring osv.

Våra skatteexperter har den erfarenhet som krävs för att snabbt sätta sig in i ditt företags rutiner och arbetar kontinuerligt för att förbättra dem. Vi erbjuder inga färdigpackade patentlösningar. Tvärtom är vi flexibla och anpassar oss efter varje företags specifika behov. Våra konsulter kan till exempel bistå i att bedöma, dokumentera och testa den interna kontrollen av skatteprocesser.

Det blir allt tydligare att personalen är varje företags viktigaste konkurrensfördel. Vi är genuint intresserade av människor och hur de bidrar till att utveckla er affär och verksamhet. Vi finns där du finns, både i och utanför Sverige och vi har ett stort nätverk av kandidater. Eftersom vi arbetar med många av landets mest intressanta företag och organisationer attraherar vi ständigt nya talanger till vårt nätverk.

Våra rekryteringskonsulter och konsultchefer har egen erfarenhet från olika tjänster, i kombination med gedigen erfarenhet från konsult- och rekryteringsbranschen. Vi förstår din verksamhet och dina utmaningar och kan utifrån det agera rådgivare till dig när det gäller kompetensförsörjning. När du kontaktar oss är vi väl förberedda på att lösa ditt behov. Välkommen!

Exempel på tjänster:

  • Rådgivare företagsskatt
  • Rådgivare internationell skatt
  • Rådgivare transaktionsskatter
  • Hantering indirekta skatter
  • Hantering av personal- och mobilitetsfrågor