Financial Services

Våra experter med bakgrund från bank, finans och försäkring är väl medvetna om de globala förändringar och paradigmskiften som påverkar även den finansiella sektorn och de ekonomiska strukturerna.

Experis arbetar sida vid sida med er för att förstärka er organisation såväl vid operativa som strategiska behov. Vi kan även ta ledaransvar, göra behovsanalyser och föreslå förbättringsåtgärder.

Det blir allt tydligare att personalen är att personalen är varje företags viktigaste konkurrensfördel. Vi är genuint intresserade av människor och hur de bidrar till att utveckla er affär och verksamhet. Vi finns där du finns, både i och utanför Sverige och vi har ett stort nätverk av kandidater. Eftersom vi arbetar med många av landets mest intressanta företag och organisationer attraherar vi ständigt nya talanger till vårt nätverk.

Våra rekryteringskonsulter och konsultchefer har egen erfarenhet från olika tjänster, i kombination med gedigen erfarenhet från konsult- och rekryteringsbranschen. Vi förstår din verksamhet och dina utmaningar och kan utifrån det agera rådgivare till dig när det gäller kompetensförsörjning. När du kontaktar oss är vi väl förberedda på att lösa ditt behov. Välkommen!

Exempel på tjänster:

  • Finanschef
  • Privatrådgivare
  • Backoffice fonder
  • Backofficechef
  • Backoffice räntor/valutor
  • Analytiker