Finance & Accounting

Budget. Bokföring. Finansiella processer, operativt och strategiskt. Genom konsult-, rekryterings- och projektlösningar.

Våra chefer och specialister inom Finance & Accounting hjälper dig med allt från bokföring och redovisning till finansiella processer. Vi har specialistkompetens och branscherfarenhet för att hantera viktiga och kritiska frågor inom finansiell rapportering, efterlevnad av myndighetskrav, finansiella omstruktureringar samt fusioner och förvärv. I vårt nätverk finns duktiga och målinriktade individer som är vana vid att jobba såväl taktiskt som strategiskt. Vi arbetar sida vid sida med er ekonomiavdelning och kan även ta ledaransvar, göra behovsanalyser och föreslå förbättringsåtgärder.

Det blir allt tydligare att personalen är varje företags viktigaste konkurrensfördel. Vi är genuint intresserade av människor och hur de bidrar till att utveckla er affär och verksamhet. Vi finns där du finns, både i och utanför Sverige och vi har ett stort nätverk av kandidater. Eftersom vi arbetar med många av landets mest intressanta företag och organisationer attraherar vi ständigt nya talanger till vårt nätverk.

Våra rekryteringskonsulter och konsultchefer har egen erfarenhet från olika roller i den ekonomiska och finansiella sektorn, i kombination med en gedigen erfarenhet från konsult- och rekryteringsbranschen. Vi förstår din verksamhet och dina utmaningar och kan utifrån det agera rådgivare till dig när det gäller kompetensförsörjning. När du kontaktar oss är vi väl förberedda på att lösa ditt behov. Välkommen!

Exempel på tjänster:

 • Business Controller
 • Credit Controller
 • Financial Controller
 • Controllerassistent
 • Ekonomiassistent
 • Ekonomiansvarig
 • Ekonomichef
 • Kreditchef
 • Redovisningsekonom
 • Redovisningsansvarig
 • Redovisningschef