Du vet aldrig vem du egentligen anställer

Tomas Ehrngren på Experis Finance i Stockholm har jobbat med rekrytering av ekonomitjänster i många år och enligt honom är det vanligt att kundföretaget också önskar en bakgrundskontroll av slutkandidaten, speciellt när det gäller en rekrytering till en roll som ger insyn i företagets ekonomi.

Thomas EhrngrenFör att genomföra en bakgrundskontroll samarbetar Experis med företaget Gothia Protection och det går att beställa tre olika nivåer på bakgrundskontroller. Det är de som hämtar in all information om kandidaten och går igenom resultatet. Tomas och hans kollegor på Experis får därefter veta om kandidaten blivit godkänd eller inte.

- Det har aldrig hänt mig faktiskt, att en kandidat inte blivit godkänd. Men om så skulle ske skulle jag också få reda på orsaken.

Tomas betonar att bakgrundskontrollerna inte enbart i första hand går ut på att se om någon finns i till exempel polisens belastningsregister eller hos Kronofogden, utan om en person faktiskt är den han eller hon säger sig vara då de går ut på att gå igenom och verifiera en persons CV.

- Att i efterhand få veta att en medarbetare undanhållit väsentlig information eller kraftigt överdrivit kompetens eller genomförd utbildning kostar pengar på många sätt och det kan leda till försämrad arbetsmiljö på en arbetsplats. Det kan också skada ett företags varumärke om du har fel person i en roll.

De flesta kunder tycker att det låter vettigt och bra när han presenterar upplägget med bakgrundskontroller inför en rekrytering. Och känslan är att efterfrågan ökar även inför tillsättningen av andra tjänster än just högre chefspositioner.

- Bakgrundskontroller är en del av vår rekryteringsprocess och något vi i så fall genomför i slutskedet av rekryteringen. Intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroller ska alla ge en samstämmig bild av kandidaten, då vet vi att vi hittat rätt.