Bakgrundskontroll

Att rekrytera den mest lämpade personen till en viss nyckelposition är avgörande för en verksamhets framgång. Liksom de konsekvenser som en felaktig rekrytering kan få.

Att rekrytera den mest lämpade personen till en viss nyckelposition är avgörande för en verksamhets framgång. Liksom de konsekvenser som en felaktig rekrytering kan få. Att rekrytera fel ledare är inte bara kostsamt, det kan också skada en organisations varumärke på lång sikt.

Som komplement till intervjuer, tester och referenstagning rekommenderar vi därför att uppdragsgivaren gör en ordentlig kontroll av kandidatens bakgrund innan beslut. På så sätt säkerställs att personen blir anställd på rätt grunder.

Vi erbjuder tre nivåer av bakgrundskontroller, från enkel till omfattande beroende på vilken typ av position det handlar om. Bakgrundskontrollen genomförs i samarbete med Gothia Protection Group och efter en kandidats skriftliga godkännande.

Experis bakgrundskontroll kan beställas som enskild tjänst eller som komplement till ett chefsrekryteringsuppdrag.