Quality and Environment

Kraven på produkter med avseende på kvalitet och miljö ökar och blir mer komplexa i takt med den tekniska utvecklingen.

I kombination med skärpt lagstiftning ställer detta krav på en struktur för uppföljning och utveckling av externa och interna processer. Hållbara strukturer som på ett framgångsrikt sätt kan verifieras av granskande kunder och myndigheter.
Framgångsfaktorn är kompetenstillgången i våra kunders organisationer.

Vi levererar specialistkompetens från närliggande branscher och erbjuder i såväl temporär som permanent bemanning. Exempelvis levererar vi:

  • Leverantörsutvecklare
  • Kvalitetsingenjörer
  • Certifieringsingenjörer
  • Kvalitets- & miljösamordnare