Project Management

Project Management

Att driva utvecklings- och industrialiseringsprojekt som bygger på den senaste tekniken ställer höga krav på en kompetent projektorganisation. Här behövs personer som både har en kunskap kring de tekniska frågeställningarna och även besitter förmågan att leda och motivera en projektgrupp. I den snabba tekniska utvecklingen ökar betydelsen av att överföra kunskaper mellan olika branscher och förmågan att skapa högpresterande tillfälliga organisationer. Vi har en lång erfarenhet av att bedöma vilka personer som är lämpade att axla detta arbete och vi levererar kompetensförsörjning av till exempel:

  • Programledare
  • Projektledare
  • Projektkoordinatorer