Product Development

Spetskompetens inom exempelvis konstruktion samt fysisk- och virtuell verifiering krävs för att utveckla hållbara och tillförlitliga produkter.

Funktionalitetskrav realiseras idag till stor del med hjälp av elektroteknik som ställer höga krav på en avancerad elektronik- och mjukvaruutveckling. Tillgång till specialistkompetens är en framgångsfaktor och Experis säkerställer kompetensen vid rätt tidpunkt och vår matchning gör våra kunder och kandidater till vinnare på den föränderliga marknaden.

Vi levererar kompetensförsörjning av till exempel:

  • Mekanikkonstruktörer
  • Beräkningsingenjörer
  • Provningsingenjörer
  • Elektronikkonstruktörer
  • Mjukvaruutvecklare