Manufacturing

Manufacturing

Att tillverka en produkt i rätt tid, till lägsta möjliga kostnad samt med en kvalitet som överträffar kundens förväntningar är utmaningar som ställer höga krav på alla tillverkande organisationer. Den tekniska disciplinen inom detta område innefattar alla aktiviteter som syftar till att utveckla, underhålla och förbättra de system, processer, verktyg och maskiner som krävs för att tillverka en produkt. För att upprätthålla en konkurrenskraftig tillverkning är strategier för kompetens och flexibilitet av största vikt. Inom detta område har vi lång erfarenhet från samarbete med industriella företag från flera olika branscher. Vi hjälper våra kunder med kompetensförsörjning av till exempel:

  • Produkt- och processberedare
  • Logistik- och produktionsingenjörer
  • Underhållsingenjörer
  • Automationsingenjörer
  • Verktygskonstruktörer