Partnerskap

Samarbete mellan StyrelseAkademien och Experis

Experis har inlett ett samarbete med StyrelseAkademien, en ideell förening som jobbar med att förbättra styrelsearbetet i svenska företag. Att välja rätt personer till ett företags styrelse är många gånger en svår och ganska riskfylld process. Precis som när det gäller rekrytering av andra nyckelpersoner till ett företag kan en felaktig rekrytering bli mycket kostsam.

Samarbetet med StyrelseAkademien syftar till att vi gemensamt ska verka för fler och mer professionella styrelser och därmed fler konkurrenskraftiga företag och verksamheter i Sverige.

Som partners arbetar vi aktivt för att skapa vinnande team i form av styrelser via strukturerad styrelserekrytering – där olika kompetenser och erfarenheter eftersöks för bästa resultat.

Vill du veta mer om samarbetet, kontakta gärna Eva Brunnberg på Experis, eva.brunnberg@se.experis.com eller 070-377 45 77.

Om StyrelseAkademien
StyrelseAkademien är en ideell förening som grundades 1991 med syfte att verka för en professionalisering av styrelsearbetet i svenska företag. Verksamheten bedrivs i form av 18 ideella lokala föreningar, med över 6 000 medlemmar, sammanhållna i den nationella föreningen StyrelseAkademien Sverige. Missionen är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för företagens lönsamhet och utvecklingskraft bland annat genom utbildning, rekrytering, nätverk och opinionsbildning. Medlemmar är styrelseledamöter, företagsledare, entreprenörer, ägare och andra centralt placerade personer i svenskt näringsliv.