Sju av tio svenskar har bytt karriär

Sju av tio svenskar har bytt karriär

Karriärbyte är numera mer regel än undantag. Mer än sju av tio svenskar, 73 procent, har någon gång helt ändrat yrkesinriktning. Mer än var femte svensk har bytt karriär minst tre gånger. Det visar Sveriges största arbetslivspanel, Manpower Work Life

– Siffrorna är överraskande höga och samtidigt mycket glädjande. Karriärbyten bidrar till ökad rörlighet på arbetsmarknaden, vilket är nödvändigt om vi ska kunna få ned arbetslösheten, säger Lars Forseth, vd på ManpowerGroup Sverige.  

 

Närmare var tredje svensk, 29 procent, har bytt karriär en gång under yrkeslivet, visar undersökningen. Mer än var femte, 22 procent, har bytt yrkesinriktning två gånger och lika många har bytt karriär tre gånger eller fler. Beredskapen bland dem som inte bytt karriär är också hög. Hela 71 procent svarar att de ”förmodligen” eller ”absolut” skulle kunna tänka sig att helt ändra inriktning på sina yrkesliv.

Överlag är svenskarna nöjda med sina karriärbyten. 74 procent av de tillfrågade svarar att bytet av yrkesinriktning blivit ”ganska lyckat” eller ”väldigt lyckat”. Tillfredställelsen är också påfallande hög bland dem som till exempel blivit uppsagda och inte själva valde karriärbytet. 64 procent i den gruppen tycker att bytet blev ”ganska” eller ”väldigt” lyckat.

Fem i topp-listan: De främsta skälen till karriärbyte:
1. Jag ville ha nya utmaningar: 33 procent.
2. Jag blev uppsagd: 14 procent
3. Jag ville förbättra karriärmöjligheterna: 13 procent
4. Jag vantrivdes i min tidigare yrkesroll: 13 procent
5. Jag ville ha högre lön: 11 procent


Som svar på frågan ”Vilka var de främsta anledningarna till att du senast valde att 'sadla om' och helt byta inriktning på ditt yrkesliv?” Varje person kunde välja bland femton alternativ.

Manpower Work Life är Sveriges största arbetslivspanel med närmare 20 000 personer som regelbundet får svara på aktuella frågor om arbetslivet. Den senaste undersökningen genomfördes under september 2013 och omfattar anställda, egenföretagare, arbetssökande och studenter. 4 732 personer har svarat på frågor om karriärbyten.

Pressbilder:
- Lars Forseth, vd ManpowerGroup Sverige


För mer information, kontakta gärna:

Hans Makander, informationschef ManpowerGroup Sverige, telefon 070-377 45 43,

 

Om undersökningen

Manpower Work Life-undersökningarna genomförs två gånger per år av Kairos Future på uppdrag av ManpowerGroup Sverige. Manpower Work Life-panelen i Sverige består av närmare 20 000 personer och är representativ för den arbetsföra befolkningen med avseende på kön, ålder och bostadsort.