Vårt CSR-arbete

Socialt engagemang har alltid varit en viktig del av kulturen inom ManpowerGroup.

Vi vill visa att det är mänskligt möjligt att genomföra förändringar och samtidigt skapa nya möjligheter och bättre arbetstillfällen. Genom vår kunskap och expertis hittar vi innovativa lösningar till morgondagens arbetsmarknad. Dessutom fokuserar vi på hållbarhetsfrågor.

Vårt sociala engagemang ska kunna mätas genom det avtryck det ger i samhället. Vi arbetar med insatser på arbetsmarknaden och kan i många fall påvisa positiva effekter både för individen och för näringslivet. Vi tycker att alla individer har rätt till en egen försörjning – och vi gör mer än att tala om det.  Vi ger människor jobb, vilket ger individer möjlighet att försörja sig själva och sina familjer. I Sverige är det varje år 20 000 personer som får arbete genom oss. 

>> Läs mer om vårt CSR-arbete på Manpowergroup.se.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Våra fokusområden
>> Affärsetik
>> Vårt miljöarbete
>> Socialt ansvar

----------------------------------------------------------------------------------------------

Mer om vårt CSR-arbete
>> Internationella utnämningar
>> ManpowerGroups CSR-rapporter