Branchens allmänna bestämmelser

ABPU-10

Dessa villkor kan användas vid uthyrning av personal för att utföra arbete som hör till kundens verksamhet under kundens kontroll och ledning. Dessa används för majoriteten av bemanningsföretagens personaluthyrning. Bemanningsföretagets tjänst och ansvar har specificerats till ansvar för urvalsprocessen och tillhandahållande av uthyrd person. Kundföretaget ansvarar för uthyrd person såsom för egen anställd. Därigenom har bemanningsföretaget ett ansvar i enlighet med svensk rätt och andra nordiska länders avtal på området.
Läs branchens allmänna bestämmelser ABPU-10 här.