Riksbyggen rekryterar Marknadsområdeschef

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar hållbara boendemiljöer. Vi är samtidigt en av Sveriges största fastighetsförvaltare med såväl bostadsrättsföreningar och företag som offentliga fastighetsägare som kunder. Vår verksamhet finns över hela landet och i dag är vi cirka 2 700 medarbetare. Riksbyggen är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder medarbetarna möjlighet till utveckling, delaktighet och inflytande. Välkommen!

Location: 
Norrköping
Business area: 
Bygg, Anläggning
Positions: 
1

Arbetsuppgifter:

Rollen som marknadsområdeschef innebär i huvudsak nyproduktion av bostäder i flerfamiljshus, i upplåtelseformerna bostadsrätt och hyresrätt. Du är delaktig genom hela bostadsprojektet, från tidiga skedet med kreativa initiativ till förvärv av mark och utformning av affärsidéer och projekt. Till din hjälp har du 5 projektledare och 1 biträdande projektledare för vilka du har personalansvar. Projektledarna ansvarar för att driva projekten vidare genom processens delar. Du upprättar budget- och affärsplan för ditt marknadsområde. Vidare deltar du i arbetet att ta fram regionens styrdokument samt strategier för markköp och projektutveckling. Arbetet kräver goda relationer med markägare, kommuner och andra externa aktörer som är viktiga för att bygga nätverk och skapa nya affärer. Det ingår även att samverka med övriga affärsområden inom Riksbyggen.

Du kommer med personal- och resultatansvar leda, samordna och utveckla verksamheten i ditt marknadsområde. I din ledarroll verkar du aktivt för att dina medarbetare ska känna delaktighet och ta eget ansvar. Du säkerställer ett starkt engagemang och ett klimat som stimulerar till öppenhet. Du är tydlig i din kommunikation så att dina medarbetare förstår vilka mål ni tillsammans ska uppnå samt vad det innebär för var och en. I ditt ansvar ingår även att skapa förutsättningar för ett gott samarbete mellan de olika affärsområdena i marknadsområdet. Du är en förebild avseende företagets värderingar och bygger ditt ledarskap på tillit, respekt, proaktivitet och målstyrning. Rollen innebär många olika kontaktytor såväl internt som externt, varför det är av stor betydelse att du drivs av att bygga och vårda goda relationer.

Den aktuell tjänsten ligger inom Riksbyggens affärsområde Bostad. Du kommer att ansvara för marknadsområde Östergötland som ingår i region Stockholm, Norrland, Öst. Tjänsten är placerad i Norrköping.

Vem är du?

Du är en erfaren chef och skicklig ledare, med intresse för människor och organisatoriska frågor. Du har vana att göra affärer, ett kommersiellt intresse och ett entreprenörsinne, samt en flerårig erfarenhet av fastigheter och byggnation. Vi ser att du har en för uppgiften relevant högskoleutbildning.

Som person är du proaktiv, strategisk med ett intresse för det operativa. Du är vidare analytisk, målinriktad och tydlig kring målsättningar och förväntningar på medarbetare och verksamhet. Engagemang och delaktighet skapas genom att du ger stöd och visar omsorg om medarbetarna så att de kan och vill använda och utveckla sin fulla potential. Du har helhetssyn och god samarbetsförmåga. Du delar Riksbyggens grundläggande värderingar och kooperativa värdegrund som bygger på samhällsutveckling, att sätta människan i centrum och att verka för en hållbar utveckling.

Då resor inom främst marknadsområdet ingår krävs att du har B-körkort samt tillgång till bil. Riksbyggen strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.

Kontakt:

Skicka din ansökan via länken https://riksbyggen.se/om-riksbyggen/jobb-och-karriar/lediga-tjanster

Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Therese Fyhr på telefon 011-191898 eller via mail therese.fyhr@se.experis.com. Ta ett nytt steg i din karriär, varmt välkommen med din ansökan!