Chef Framtids- och utvecklingsförvaltningen, Strömsunds kommun

Söker du jobb som chef inom kommunal verksamhet? Läs vidare om tjänsten inom Framtids- och utvecklingsförvaltningen!

Location: 
Strömsund
Business area: 
Management
Positions: 
1

I Strömsunds kommun är naturen och den storslagna vildmarken alltid nära. Här har du goda möjligheter till friluftsliv och god livskvalitet och får mer tid att leva det liv du vill med en enklare och närmare vardag. I våra mindre samhällen och byar känner människor varandra och det skapar trygghet och gemenskap för både ung och gammal.

Strömsunds kommun har cirka 1400 medarbetare inom många yrkesområden. På våra arbetsplatser strävar vi aktivt efter att skapa motivation och arbetsglädje. Tillsammans arbetar våra anställda för att ge bästa möjliga service till alla som kommer i kontakt med kommunens verksamheter.

Framtids- och utvecklingsförvaltningens uppdrag är att utveckla kommunen och dess medborgare. Förvaltningen är också en sammanhållen organisation för kommunens satsningar på kompetenshöjning, tillväxt och samhällsutveckling. Förvaltningen ansvarar för gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, Lärcentrum och kommunens samarbete med Akademi Norr. Utbildningsverksamheten utgör en stor del av förvaltningens arbete.

Förvaltningen arbetar också för att marknadsföra kommunen som en attraktiv plats där det är fördelaktigt att bo, arbeta och driva företag. Vi ger inflyttarservice till nyinflyttade och blivande kommuninvånare. Förvaltningen har en bred och mångårig erfarenhet av arbete med integration och mångfald och samordnar och genomför integrationsarbete i kommunen. Vi ansvarar även för att introducera nyanlända invånare genom kommunens hem för vård och boende och stödboendeverksamhet för ensamkommande.

Vi samlar de flesta EU-projekt med kommunal medfinansiering, leder och deltar även i andra arbeten, ofta i projektform. Förvaltningen har 120 årsarbetare och omsätter ca 100 miljoner kronor varav merparten inom skolan.

Arbetsuppgifter

I rollen som förvaltningschef är du direkt underställd kommundirektören och ingår i kommunens koncernledningsgrupp. Du har ett övergripande ansvar för förvaltningen där personal-, budget-, verksamhets- och arbetsmiljöansvar ingår. Detta innebär att du är länken mellan Kommunstyrelsen och förvaltningen, initierar ärenden och genomför styrelsens beslut.

Du planerar, leder och utvecklar förvaltningens olika verksamheter, gör ekonomisk uppföljning och sköter övrig rapportering. Du ansvarar också för att leda det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten samt för förvaltningens måluppfyllelse. Du har en utåtriktad roll med många kontakter både internt och externt, där du representerar kommunen i olika nätverk och tar initiativ till samarbete med övriga förvaltningar, företag och myndigheter.

Vem är du?

Vi söker dig som har akademisk examen eller kunskaper enligt motsvarande, erfarenhet både av arbete i politiskt styrd organisation och från utbildningsverksamhet. Du har erfarenheter av budgetarbete och ekonomisk uppföljning, gärna från projektverksamhet. Vi ser med fördel att du har varit chef över andra chefer.

Du har ett starkt intresse för utvecklingsfrågor. Du är tydlig och har ett salutogent synsätt, förmåga att tänka i nya banor och kraft att genomföra förändringar. Du lyssnar till andra, tar vara på synpunkter och får dina medarbetare att både vilja och våga! Vi lägger stor vikt vid din personlighet. Körkort behövs i tjänsten.

Ansökan och kontakt

Du söker tjänsten via experis.se, där du laddar upp CV och personligt brev. Om du har frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult AnnaKarin Bergqvist på 070 - 377 20 63 eller via mail annakarin.bergqvist@se.experis.com. Sök gärna så snart som möjligt då vi kan komma att intervjua före ansökningstiden slut.

Sista ansökningsdag: 25 mars