Kyrkoförvaltningen i Stockholms stad söker teknisk chef

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Stockholm kyrkogårdsförvaltning är huvudman för begravningsverksamheten i Stockholm. Kyrkogårdsförvaltningen bedriver begravnings- och serviceverksamhet med högt ställda etiska krav och ansvarar för 11 begravningsplatser, 13 kapell och 2 krematorier med stora kulturhistoriska värden.

Location: 
Stockholms län
Business area: 
Teknik, Naturvetenskap
Positions: 
1

Kyrkogårdsförvaltningen i Stockholm stad är en fackförvaltning och är inte kopplad till Svenska kyrkan, utan en kommunal verksamhet som riktar sig till alla stockholmare. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för förvaltningen av stadens egna och åt staden upplåtna begravningsplatser samt för frågor som rör begravningsverksamheten. Kyrkogårdsförvaltningen förvaltar bl a Världsarvet Skogskyrkogården.

Förvaltningens verksamhet omfattar:

 • Gravplatser och minneslundar
 • Olika begravningsskick och gravsättningsform
 • Välskötta och tillgängliga begravningsplatser
 • Skötsel och service av gravplatser
 • Kapell för olika sorters begravningsceremonier
 • Information och vägledning i begravningsfrågor

Rollen

Som chef för den tekniska avdelningen rapporterar du till förvaltningschefen och ingår i dennes ledningsgrupp. Du är förvaltningens tekniska expert och leder en avdelning med ca 25 medarbetare. Den tekniska chefen ansvarar för samtliga fastighetsfrågor vid förvaltningen samt för kapell- och krematorieverksamheten. Du har fullt budget-, personal- och verksamhetsansvar med tillhörande arbetsmiljöarbetsuppgifter enligt delegation.  Utöver verksamhetsbudgeten har du budgetansvar i särskilda investeringsprojekt.

Du har det övergripande projektansvaret för pågående och kommande projekt ute i verksamheten som främst berör de olika fastigheterna. Det finns ett 40-tal olika fastigheter vid förvaltningen.

Det som karaktäriserar arbetet med projekten är att lägga långsiktiga planer samt kommunicera ut tids- och åtgärdsplaner i god tid till alla berörda parter, så att så få störningsmoment som möjligt uppstår under genomförandefasen.

Som chef för tekniska avdelningen blir du exponerad för många tekniska frågor av olika slag, främst mot förbrännings- och fastighetsområdet, men även bygg-, process, samt transport- och logistikrelaterade frågor. Du är dessutom kyrkogårdsförvaltningens representant i olika nätverk inom branschen såsom begravningsbyråer, branschorganisationer m fl.

Vi söker dig som har

Kvalifikationer

 • Högskoleutbildning, gärna med teknisk inriktning
 • Erfarenhet av projektledning och budgetuppföljning
 • Dokumenterad erfarenhet av personal- och ledningsansvar
 • Erfarenhet av fastighetsförvaltning och fastighetstekniska områden alternativt förbränningsteknik
 • Gärna erfarenhet av kommunal/offentlig förvaltning och kunskap om Lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • Goda kunskaper i såväl skriftlig som muntlig framställningsteknik vilket innebär att självständigt formulera tjänsteutlåtanden, remissvar och tillståndshandlingar samt muntlig föredragning i avdelningens ärenden som beslutas i nämnd.

Personliga egenskaper

 • God ledarskapsförmåga - som chef och ledare är det viktigt att du har gott omdöme, mod och förmåga att engagera och inspirera dina medarbetare
 • Kommunikativ förmåga – förstå när,  till vilka och hur kommunicera
 • Lyhörd – verksamheten präglas av etiska frågor som behöver vägas mot de tekniska kraven som finns
 • Strategisk – bidra till förvaltningens strategiska arbete
 • Organiserad – verksamheten har stora inslag av logistik vilket kräver god planering och sinne för organisation
 • God intressehanteringsförmåga – verksamheten har många intressenter både externt och internt

Förvaltningen lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor:

Anställningsvillkoren regleras i kollektivavtal ”Allmänna Bestämmelser” (AB) med bilagor.

Förvaltningen har generösa ramar för flexibel arbetstid och erbjuder ”friskvårdstimme” under betald arbetstid. Förvaltningen subventionerar även anställdas friskvårdsaktiviteter.

Förvaltningen har avtal om företagshälsovård som omfattar alla anställda.

Kontakt

Förvaltningen samarbetar i denna rekrytering med Experis. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta rekryteringskonsulterna Anna Arborelius, anna.arborelius@se.experis.com ,  telefon 072-5375011 eller Rutger Carlheim-Gyllenskiöld,  rutger.carlheim-gyllenskiold@se.experis.com,  telefon 070-3775352. Sista ansökningsdag är 22 april 2018. Välkommen!