Styrelserekrytering

Genom Experis Executives styrelserekrytering hjälper vi våra uppdragsgivare att hitta den mest lämpade styrelsemedlemmen för uppdraget. Vår tydliga, strukturerade och oberoende styrelserekryteringsprocess i kombination med vårt stora nätverk gör att vi kan bidra till att förbättra organisationens styrelse.

Att välja rätt personer till ett företags styrelse är många gånger en svår och ganska riskfylld process. Precis som när det gäller rekrytering av andra nyckelpersoner till ett företag kan en felaktig styrelserekrytering bli mycket kostsam.

Vi hjälper våra uppdragsgivare att definiera vilken kompetens styrelsen behöver tillföras och identifierar och attraherar de bästa kandidaterna för uppdraget genom en strukturerad sökprocess. Vår uppfattning är att en styrelse är ett team där olika kompetenser och erfarenheter bör finnas representerade för bästa resultat. Genom att ta hjälp av Experis Executive vid en styrelserekrytering, kommer uppdragsgivaren få ett bredare urval av kandidater än i de egna nätverken, vilket i sin tur ökar både mångfalden och kompetensen i styrelsen.

Förutom Experis egna stora kandidat- och kundnätverk och våra chefsrekryteringskonsulters personliga nätverk har Experis också ett samarbete med Styrelseakademien i Sverige, där vi också har tillgång till deras omfattande bas av erfarna styrelsemedlemmar.