Second Opinion rekrytering

I vissa fall vill våra uppdragsgivare ha en oberoende utvärdering av redan identifierade kandidater till strategiskt viktiga positioner. Det kan gälla såväl externa som interna kandidater där man vill ha ytterligare stöd i sitt beslut inför en rekrytering eller en befordran.

Experis Executive har en väl beprövad metod för att göra en objektiv Second Opinion rekrytering, som vanligtvis inkluderar såväl testverktyg som kompetensbaserade intervjuer. Vi kartlägger personens styrkor och utvecklingsområden för att bedöma hans eller hennes förmåga att klara de utmaningar och arbetsuppgifter som ingår i den aktuella tjänsten. Genom att analysera kandidaten ur flera perspektiv kan vi hjälpa vår uppdragsgivare att bedöma kandidatens potential att skapa resultat och framgång i aktuell roll och företagskultur.

Med kravprofilen som grund utvärderar vi tidigare erfarenheter, prestation och kunskaper. Vår utvärdering lägger också stor vikt vid att bedöma kandidatens personliga förutsättningar för att bli framgångsrik i rollen och organisationen. Förmågor, utvecklingspotential, personlighet och drivkrafter är därför viktiga parametrar i vår kandidatutvärdering.

Med utvärderingen som bas har vi också möjlighet att ge stöd och rådgivning för att personen snabbare ska bli framgångsrik i sin nya roll.