Management Assessment

Experis Executives Management Assessment ger uppdragsgivaren en utvärdering av en nyckelperson, där fokus ligger på ledarskap och personens förmåga att realisera verksamhetens strategiska mål.

Oftast genomförs en Management Assessment inför en rekrytering eller befordran till en strategisk viktig position i organisationen, men den kan också genomföras för att få vägledning inför en nyckelpersons individuella utvecklingsprogram.

Bedömningen utgår ifrån en kombination av ett antal testverktyg och situationsbaserade frågeställningar som är typiska för seniora ledarroller. Analysen från vårt assessment skapar en förståelse för individens ledarskapsförmågor och ger en indikation på hur en person kommer att ta sig an och lyckas i en ledande befattning.

Vi utvärderar personliga kompetenser, problemlösningsförmåga, drivkrafter kopplat till företagskultur samt emotionell intelligens. Ledare på Executive-nivå har ofta stora kontaktytor i organisationen och dennes resultat påverkas därför av sin egen intellektuella förmåga att interagera med andra, något som också inkluderas i vår Management Assessment modell.