Rekrytera interimschef med Interim Management

Vi hjälper våra uppdragsgivare att snabbt hitta en kompetent och erfaren ledare för en tidsbegränsad period: en interimschef. Interim Management är en kostnadseffektiv lösning för att tillsätta en nyckelperson i verksamheten där specifik kompetens, snabbhet och flexibilitet är i fokus.

Interim Management är sedan några år tillbaka en allt mer accepterad chefsförsörjningslösning på den nordiska marknaden. De flesta företag och organisationer befinner sig idag i ett ständigt förändringsarbete, en nödvändighet för att anpassa verksamheten mot nya mål och förändrade förutsättningar. Allt fler ser därför fördelarna med en interim lösning också för en verksamhets nyckelpositioner där en specifik kunskap i kombination med snabbhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet är i fokus.

Experis Executive har en gedigen erfarenhet av att framgångsrikt tillsätta kompetenta interimschefer och seniora specialister för ett specifikt och tidsbegränsat uppdrag. Oftast handlar det om att verksamheten är i en situation där en förändring ska ske och en erfaren förändringsledare snabbt ska åstadkomma resultat, men det kan också vara för att ersätta en chef som gått på föräldraledighet eller som slutat. Många av våra uppdragsgivare anlitar också en Interim Manager under tiden som en rekryteringsprocess pågår eller när man är ute efter en unik kompetens för en specifik och tidsbegränsad uppgift.

Vi har ett omfattande nätverk av mycket erfarna konsulter som på kort varsel kan axla en ledande roll som interimschef hos våra uppdragsgivare. Dessa konsulter har mångårig erfarenhet av ledande positioner och av att snabbt leverera resultat. De har fattat ett aktivt beslut att agera fristående förändringsledare eller företagsledare. Våra Interim Managers är vana att ta ansvar och få saker och ting gjorda från första stund.

Att kontraktera en Interim Manager för ett uppdrag innebär att våra uppdragsgivare får tillgång till en person som har stor erfarenhet från liknande situationer. Dessutom sker det med kort varsel och under en flexibel tidslängd.

Experis Executive har en gedigen kunskap om ledarskap och ledarförsörjning och ett tillvägagångssätt som präglas av noggrannhet, integritet och konfidentialitet. Vår arbetsmetodik är kvalitetssäkrad och väl beprövad. Att göra en ordentlig analys av vad som krävs för att skapa framgång och resultat i verksamheten och det aktuella uppdraget är grunden för vårt arbete och en lyckad matchning. Utifrån uppdragsformuleringen påbörjar vi sedan vår sökning av lämpliga kandidater i vårt omfattande kandidatnätverk. Vi finns där sedan som ett stöd under hela uppdragets gång.