Befattningsanalys

Via Experis Executives befattningsanalys hjälper vi våra uppdragsgivare att tydligt definiera kravprofilen inför rekrytering av en nyckelposition.

De flesta företag och organisationer befinner sig idag i ett ständigt förändringsarbete. Detta för att anpassa verksamheten mot nya mål och förändrade förutsättningar. Av denna anledning blir det allt vanligare att våra uppdragsgivare söker stöd från oss i att göra en oberoende analys och tydlig definition av vad som krävs inför en rekrytering på ledande befattningsnivå.

Är det samma kunskaper som krävs i rollen när vi går in i nästa fas i organisationen? Vilka personliga egenskaper är viktigt i det förändringsarbete som vi ska genomföra, vilken företagskultur har vi eller vill vi skapa? Vilken typ av ledare behöver vår verksamhet på kort och lång sikt med tanke på de utmaningar vi står inför?

Frågeställningarna inför en rekrytering av en nyckelposition är många och ytterst relevanta för att slutresultatet ska bli lyckat. Experis Executive stöder våra uppdragsgivare med en gedigen och oberoende befattningsanalys. En analys som i slutändan resulterar i en väl genomarbetad kravprofil som används som utgångspunkt i rekryteringen av en nyckelkompetens.

Experis Executive har en strukturerad process för att genomföra en befattningsanalys. Under sekretess utför vi strukturerade intervjuer med flera personer från uppdragsgivarens verksamhet för att få svar på avgörande frågeställningar om vad är avgörande för att skapa framgång i rollen och verksamheten. Resultatet av vår analys och vår bedömning sammanfattas i befattningsanalysen.

Genom att använda den värdefulla information vi fått fram via analysen, formulerar vi tillsammans med uppdragsgivaren också ett värdeerbjudande gentemot potentiella kandidater. Värdeerbjudandet konkretiserar och tydliggör det som för rätt kandidat gör uppdraget och verksamheten attraktivt.

En befattningsanalys ingår i en komplett Executive Search process, men kan också utföras separat.