The Human Age

Världen förändras från informationssamhället till det mänskliga samhället. Den största utmaningen är att frigöra den mänskliga potentialen. För att kartlägga trenderna i den nya tidsåldern har vi undersökt vad företag och människor tycker. Vi har identifierat fyra megatrender på den globala arbetsmarknaden.

Human Age

Megatrend 1: Demografisk utveckling
Den kanske viktigaste trenden som påverkar arbetsmarknaden både lokalt och globalt är den demografiska utvecklingen och bristen på arbetskraft. Anledningen är efterkrigstidens baby boom som nu visar sig när miljontals människor går i pension och tar med sig viktiga kunskaper och relationer. Samtidigt kommer yngre generationer in på arbetsmarknaden med andra kunskaper, andra värderingar och andra prioriteringar - både gällande jobbet och livet. 

Megatrend 2: Individen i fokus
Nya generationer kommer in på arbetsmarknaden med helt andra förväntningar och krav på arbetslivet. Makten förflyttas från arbetsgivaren till arbetstagaren vilket betyder att du kan behöva förändra och differentiera ditt sätt att attrahera, engagera och leda personal. Det ökar också risken för konflikter mellan de olika generationerna.

Megatrend 3: Specialiserade kundbehov
Många företag blir allt mer avancerade vilket ställer ökade krav på personalstrategier. Inte bara vad gäller rekrytering till fasta tjänster utan också vad gäller bemanningslösningar, outsourcing, konsulttjänster och differentierade lösningar för globala kunder. Affärsmodellerna blir mer komplexa för företagen - responsen på marknadens behov behöver ske snabbare, mer differentierat och mer kundanpassat än vad de någonsin har gjort.

Megatrend 4: Den tekniska utvecklingen
Tekniska framsteg påverkar samhället och arbetslivet. Bloggar, sociala nätverk med mera gör att företag behöver se över vad de kan göra för att vara och framstå som goda arbetsgivare. Den digitala utvecklingen förändrar också våra arbetssätt. Ökad mobilitet, virtuella arbetsplatser och större kunskapsdelning innebär också risker som ledningen behöver ta hänsyn till, som t.ex. att informationen blir mer öppen. 

Human Age